ANUNŢ ANGAJARE UAMS ŞUICI

 Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Şuici, judeţul Argeş, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie temporar vacante de: asistent farmacie - un post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt:

# Asistent farmacie:

- Diplomă de asistent farmacie, studii PL.

- Certificatul de membru OAMGMAMR avizat, după caz.

- Adeverinţă pentru participare la concurs.

- Vechime în specialitate - minimum 6 luni.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în termen de 5 zile de la publicarea anunţului.

Concursul se va organiza la sediul instituţiei din comuna Şuici, judeţul Argeş, conform calendarului următor:

- 20 octombrie 2017, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;

- 1 noiembrie 2017, ora 09.00: proba scrisă;

- data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post, bibliografia/tematica de concurs sunt afişate la sediul instituţiei. Relaţii suplimentare se obţin la sediul Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Şuici din localitatea Şuici, judeţul Argeş, la telefon 0248/545015. Persoană de contact: Badea Gheorghiţa.

DIRECTOR,
Neacşa-Enăchescu Vasile

INSP. RESURSE UMANE,
Badea Gheorghiţa 

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!