Lucrări de întreţinere şi reparaţii la A.B.A.A.V.

Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea este instituţia publică, cu personalitate juridică, ce funcţionează pe bază de gestiune economică şi financiară, în subordonarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", având ca scop cunoaşterea, protecţia, punerea în valoare şi utilizarea durabilă a resurselor de apă, monopol natural de interes strategic, precum şi administrarea infrastructurii Sistemului de gospodărire a apelor. A.B.A.A.V. îşi desfăşoară activitatea în spţiile hidrografice ale sub-bazinelor Argeş, Vedea, Călmăţui şi Dunăre, prin şase subunităţi de gospodărire a apelor. Principalele lucrări de întreţinere şi reparaţii realizate în anul 2017 de către Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea sunt: recalibrarea râului Vâlsan, în comuna Merişani; recalibrarea râului Doamnei, în comuna Coşeşti; recalibrarea râului Topliţa, în comuna Mălureni; recalibrarea râului Doamnei, în comuna Miceşti, sat Purcăreni; regularizare şi apărare de mal, pârâu Cicăneşti; reprofilarea râului Târgului la Câmpulung, aval pod DN 73; reprofilarea râului Bratia în comuna Bălileşti; recalibrare şi apărare de mal râul Bratia la Vlădeşti; reprofilare pârâu Neajlovel, comuna Căteasca, sat Catanele; decolmatare valea Păuleasca - aval tabară şi zona şcoală (în parteneriat cu primăria); decolmatare pârâu Berivoaia, comuna Negraşi, judeţul Argeş (parteneriat cu primăria); decolmatare râu Teleorman şi văi locale în zona de confluenţă la Popeşti, judeţul Argeş (parteneriat cu primăria); decolmatare râu Cotmeana, comuna Poiana Lacului, judeţul Argeş; decolmatare mecanică râu Teleorman, zona Podu Broşteni, oraş Costeşti, jud. Argeş; consolidare biologică mal stâng râu Cotmeana aval pod DN 65, comuna Lunca Corbului; consolidare biologică mal stâng râu Teleorman, în satul Mareş, comuna Albota. Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea are în administrare 58 acumulări/baraje, 70 km de derivaţii, 89 km de apărări şi consolidări de maluri, 439 km de regularizări de albii, 450 km de îndiguiri şi 7.227 km de cursuri de apă neamenajate, pe teritoriile judeţelor Argeş, Dâmboviţa, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ilfov şi Bucureşti.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!