Publicitate în ARGEŞ EXPRES - 6 mai 2019

MAREA PUBLICITATE

# CĂUTĂM MUNCITORI OBSEDAŢI DE PROGRES ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR

Pentru că anul 2018 a fost unul extraordinar pentru noi, vrem ca şi 2019 să fie cel puţin la fel de bun! Ca să ne realizăm obiectivele, avem nevoie de forţe noi în echipa noastră. Sunt bineveniţi acei oameni ce vor să facă parte dintr-o echipă în plină dezvoltare, alături de care să realizăm diverse lucrări de finisaj şi de amenajare interioară, precum şi de structură.

Avem nevoie de deservent utilaje, şofer profesionist cat. C, dulgheri, fierari, finisori, dar cel mai important - de lideri care să contribuie la bunul mers al activităţii.

Liderii sunt ca vulturii: nu stau la grămadă şi de aceea nu sunt uşor de găsit!

Oferim salarii negociabile, bonuri de masă, bonusuri la evenimente personale şi pentru obiective îndeplinite, scule şi echipamente pentru realizarea unor lucrări de calitate, dar şi zile libere (sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale).

Contactează-ne dacă îţi place să lucrezi în echipă, dacă eşti o fire optimistă, eşti comunicativ, perseverent şi ai iniţiativă ori vrei să evoluezi învăţând lucruri noi! Telefon 0723246862, ACTIVITY BMS.

"Nu oamenii sunt cei mai de preţ într-o firmă, ci oamenii potriviţi!"

# URSUL PANDA CHINA MEGA SHOP angajează agent de pază şi vânzător. Informaţii suplimentare la sediul magazinului de pe strada Albeşti, precum şi la numerele de telefon 0773746171 sau 0756260733.
# S.C. CIPCOS MAR angajează manipulant pentru depozit materiale de construcţii. Program de lucru: 5 zile pe săptămână, salariu net de 2.200 lei lunar. Relaţii la nr. de tel. 0755010781, zilnic, între orele 08.00-18.00.
# Operatorul exclusiv FINANCIAR URBAN anunţă toţi utilizatorii serviciului de salubritate persoane fizice şi juridice din municipiul Curtea de Argeş şi persoanele juridice din comunele limitrofe - Albeşti, Arefu, Băiculeşti, Brăduleţ, Cepari, Corbeni, Ciofrângeni, Corbi, Domneşti, Muşăteşti, Pietroşani, Poienarii de Argeş, Sălătrucu, Şuici, Tigveni, Valea Danului şi Valea Iaşului - că au obligaţia legală de a încheia contracte individuale de prestare serviciu de salubritate. Pentru încheierea contractelor, programul de lucru este în toate zilele lucrătoare în intervalul orar 07.30-15.30, la sediul operatorului din municipiul Curtea de Argeş, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, etaj 2, ap. 207 (în clădirea cu Poliţia) şi este necesar actul de identitate al persoanei care încheie contractul şi CUI-ul persoanelor juridice.
# Angajăm urgent personal pentru servicii de curăţenie. Relaţii la telefon 0746097577.

MICA PUBLICITATE

APARTAMENTE
# Vând apartament cu 2 camere, decomandat, situat central, în bloc la etajul I, cu mobilierul existent şi dispunând de boxă şi garaj. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0248/727645 sau 0727282862. (Ab).
# Vând garsonieră situată la parterul unui bloc din zona Olari din Curtea de Argeş, dispunând şi de boxă. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0724394900. (r)
ÎNCHIRIERI
# Ofer spre închiriere spaţiu comercial pentru magazin nealimentar, situat în comuna Domneşti, strada Alexandru Ioan Cuza nr. 25. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0762300033, după ora 18.00. (r).
# Ofer spre închiriere spaţiu comercial - birou în suprafaţă de 25 mp - situat pe strada Craiovei din municipiul Piteşti. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0763149538. (r).
# Ofer spre închiriere apartament cu 2 camere, mobilat şi utilat, situat în zona Banu Mărăcine din Curtea de Argeş. Tel. 0722538862. (T)
# Ofer spre închiriere apartament cu 3 camere mobilat, dispunând de toate utilităţile, situat într-un bloc de pe strada Episcop Nichita, din Curtea de Argeş. Preţ 270 euro lunar, negociabil. Informaţii la nr. de tel. 0752887198. (T)
TERENURI
# Vând teren pentru construcţii situat în zonă foarte frumoasă din vecinătatea Supermarket-ului Lidl din Curtea de Argeş. Relaţii la tel 0741016246. (T)
# Vând teren cu deschidere la strada Poştei din Curtea de Argeş, dispunând de toate utilităţile în casă. Relaţii la nr. de tel. 0749497678. (Ab.).
DIVERSE
# Domn în vârstă din comuna Muşăteşti caută persoană serioasă pentru companie/îngrijire, bărbat sau femeie. Se oferă cazare permanentă şi o remuneraţie. Pentru detalii suplimentare, apelaţi numărul de telefon 0746027970.
# Ofer masaj relaxant şi anticelulitic cu produse naturiste. Tel. 0741726915. (T)
MATRIMONIALE
# Domn singur, cu locuinţă proprie, caut doamnă serioasă pentru căsătorie, având vârsta cuprinsă între 25 şi 50 ani. Tel. 0726310882 sau 0742123650. (r).
PIERDERI
# PFA COSMESCU V. MIHAELA, cu sediul în comuna Albeştii de Argeş, sat Pământeni, nr. 545, CUI 26546899, înregistrată la ORC sub numărul F3/155/2010, declară pierdute Certificatul de înregistrare şi certificatele constatatoare. Se declară nule! (ch. 0008578/26.04.2019).

CONVOCATOR

În temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005 şi ale Actului constitutiv al CONSUMCOOP Băiculeşti, Societate Cooperativă, Consiliul de Administraţie convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor cooperatori la Magazinul Mixt Zigoneni al Societăţii Cooperative pentru data de 19.05.2019, ora 11.30, având următoarea

Ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie pe anul 2018.
2. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori.
3. Dezbaterea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale şi stabilirea modului de repartizare a profitului rezultat pe anul 2018.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor.
5. Adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pe anul 2019.
6. Aprobarea primirii de noi membri cooperatori, a retragerii/excluderii după caz.
7. Diverse.

În temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005 şi ale Actului constitutiv al CONSUMCOOP Băiculeşti, Societate Cooperativă, Consiliul de Administraţie convoacă Adunarea Generală Extraordinară a membrilor cooperatori la Magazinul Mixt Zigoneni pentru data de 19.05.2019, ora 12.30, având următoarea

Ordine de zi:

1. Aprobarea bunurilor aparţinând Societăţii Cooperative care pot face obiectul ipotecii, gajului, închirierii sau înstrăinării pe parcursul anului 2019.
2. Mandatarea Consiliului de Administraţie cu îndeplinirea demersurilor necesare executării unor astfel de operaţiuni.
3. Majorarea valorii nominale a părţii sociale şi, implicit, majorarea capitalului social.
4. Diverse.

Preşedintele Consiliului de Administraţie, Cristiana IVAN

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. VILIANA EXPRES S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Renovare construcţii existente şi împrejmuire lot, mansardare corp C28, compartimentare etaj corp C25 şi transformare în apartamente de locuit, creare locuri de parcare la parter corp C25 şi C24, creare vestiar şi garaj în corp C23", propus a fi amplasat în Curtea de Argeş, str. Daniel Sterescu, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul S.C. VILIANA EXPRES S.R.L. din comuna Muşăteşti, sat Valea Muscelului, judeţul Argeş, în zilele de luni până joi, între orele 09.00-13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Argeş din Piteşti, str. Egalităţii nr. 50A, jud. Argeş.

ANUNŢ

Primăria Comunei Ciofrângeni, judeţul Argeş organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie clasa I, după cum urmează: Inspector, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Juridic. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
- studii universitare, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: Drept, Administraţie publică sau Economie;
- vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani.
Concursul se va organiza la sediul Primăriei Comunei Ciofrângeni, conform calendarului următor:
- 3 iunie 2019, ora 10.00, proba scrisă;
- 5 iunie 2019, ora 12.00, proba interviu.
Dosarele se pot depune la sediul primăriei în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Persoană de contact: consilier superior Resurse Umane Frujină Georgeta, tel. 0248/747155 sau 0786151238, între orele 08.00-16.00.

Primar, Panţeru Dorin Florin
Consilier superior,Frujină Georgeta

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It