În atenţia absolvenţilor promoţiei 2019

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă informează absolvenţii promoţiei 2019 că, în termen de 60 zile de la terminarea cursurilor, sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie în scopul integrării acestora pe piaţa forţei de muncă. Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă şi obligatorie în vederea obţinerii facilităţilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Astfel, absolvenţii instituţiilor de învăţământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă în raza cărora îşi au domiciliul, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum şi de facilităţi financiare.
Actele necesare pentru înregistrarea absolvenţilor în evidenţele agenţiilor teritoriale ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt: actul de identitate, în original şi copie; actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, în original şi copie; adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale. Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii. În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă a fost sau nu promovat examenul de Bacalaureat, termenul de 60 zile începe pe 1 iunie 2019, potrivit prevederilor Ordinului nr. 3.220/19 februarie 2018 al ministrului Educaţiei Naţionale conform căruia "cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 31 mai 2019". Elevii care nu au situaţia şcolară încheiată la toate materiile se pot înregistra în evidenţele agenţiei în termen de 60 zile de la data promovării examenului de corigenţă, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It