Ce trebuie să ştiţi dacă optaţi pentru liceu cu program bilingv

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2019-2020 în clasele a IX-a cu program bilingv se vor desfăşura la Colegiul Naţional "Alexandru Odobescu" Piteşti, după cum urmează: miercuri, 15 mai - Limba engleză, cu proba scrisă în intervalul orar 09.00-10.00 (accesul candidaţilor în săli fiind permis până cel mai târziu la ora 08.30) şi proba orală, în intervalul orar 11.00-19.00, conform planificării ce urmează a fi afişată la centrul de concurs; joi, 16 mai - Limba franceză, cu proba scrisă în intervalul 09.00-10.00 (accesul candidaţilor în săli fiind permis până cel mai târziu la ora 08.30) şi proba orală în intervalul 11.00-19.00, conform planificării orare ce urmează a fi afişată la centrul de concurs; luni, 20 mai - afişarea rezultatelor la ora 09.00 (contestaţiile se vor depune între orele 10.00-13.00, la secretariatul centrului de examen); vineri, 24 mai - afişarea rezultatelor finale.
Candidaţii din judeţul Argeş se vor înscrie în perioada 13-14 mai la unităţile şcolare de provenienţă. Actele necesare pentru înscriere sunt: anexă la fişa de înscriere în anul şcolar 2019-2020 (se eliberează de şcoala de provenienţă); copie xerox carte de identitate şi certificat de naştere pentru candidat; cerere de înscriere tip (se va ridica de la şcoala de provenienţă a elevului, în perioada 13-14 mai); dosar cu şină. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate sau certificatul de naştere şi carnetul de elev cu fotografie şi vizat pentru anul şcolar în curs, atât la proba scrisă, cât şi la proba orală. Elevii care u promovat pe parcursul învăţământului gimnazial examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi (din lista prevăzută în metodologia specifică). Conform metodologiei, candidaţilor care, în clasa a VII-a/a VIII-a, au obţinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune la etapa naţională a olimpiadei de limba engleză/franceză/germană/italiană/ spaniolă/rusă, li se recunosc rezultatele obţinute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educaţiei Naţionale, şi li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională. La nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul Argeş se va constitui o comisie de înscriere şi echivalare a examenelor cu recunoaştere internaţională cu proba de bilingv (acolo unde sunt solicitări în acest sens). Părinţii vor depune la secretariatul şcolii de provenienţă până cel târziu mâine o cerere de echivalare şi o copie a diplomei, legalizată/autentificată de directorul şcolii ("conform cu originalul").

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It