Liceul Tehnologic "Regele Mihai I", participant într-un nou proiect european

Aşa cum vă informam într-o ediţie din vară, în luna mai a acestui an s-a aprobat finanţarea pentru proiectul ERASMUS +: EQAVET-NRP-RO 2019-2022, nr. de referinţă 608946-EPP-1-2019-1-RO-EPPKA3-EQAVET-NRP, prin care se doreşte reactivarea a 10 reţelele parteneriale, pe domenii de activitate, respectiv: Agricultură; Chimie industrială, protecţia mediului şi industrie alimentară; Comerţ; Economic; Electric şi electromecanică; Electronică, Automatizări, Telecomunicaţii; Industrie Textilă şi Pielărie; Mecanică; Turism; Silvicultură şi fabricarea produselor din lemn. Cu câţiva ani în urmă s-a derulat un program asemănător, care a cuprins un număr de 10 reţele parteneriale, stabilite în urma unui concurs de dosare ce a cuprins date despre realizările fiecărei unităţi şcolare. La evaluarea dosarelor a contat rezultatele liceelor de specialitate privind pregătirea elevilor, rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare de specialitate judeţene şi naţionale, baza materială, activităţile extraşcolare etc. Din Argeş, în afară de Liceul Tehnologic "Regele Mihai ", în acest proiect mai este implicat doar Liceul Tehnologic "Astra" din Piteşti, la o altă reţea - Electronică, Automatizări şi Telecomunicaţii! Unitatea este planificată pentru vizita de documentare şi schimb de experienţă a reprezentanţilor şcolilor alese în Reţeaua 10 în aprilie 2020, cu activitatea "Dezvoltarea competenţelor la locul de muncă", având ca indicator "Gradul de însuşire a competenţelor profesionale". Ca parteneri în acest proiect, şcoala are numeroşi agenţi economici locali, iar ca resurse dispune de atelier, de laboratoarele de materii prime şi materiale, informatică sau proiectare şi de laboratorul unic în Europa - "Lemnul în istoria civilizaţiei umane".
În fiecare reţea vor fi implicate 6 şcoli de IPT din ţară, cu tradiţie în calificări din domeniul respectiv, iar Liceul "Regele Mihai I" face parte din ultima reţea, respectiv Silvicultură şi fabricarea produselor din lemn, alături de: Şcoala Silvică din Câmpulung Moldovenesc, Suceava; Colegiul Tehnic "Petru Muşat" Suceava; Liceul Tehnologic Silvic "Doctor Nicolae Rucăreanu" Braşov; Colegiul Tehnic "Vasile Pârvan" Constanţa şi Liceul Tehnologic "Ion Vlasiu" Târgu Mureş-Mureş. În prezent, experţii CNDIPT elaborează deja o procedură pentru funcţionarea reţelelor parteneriale şi sunt în curs de dezvoltare a unei platforme online de comunicare între şcolile din reţea şi de diseminare a exemplelor de bune practici sau a documentelor ce pot constitui un exemplu de bună practică pentru toate şcolile IPT. O secţiune va fi vizibilă doar pentru şcolile din reţea, iar o altă secţiune va fi vizibilă pentru publicul larg. Tot în această perioadă, şcolile membre ale fiecărei reţele parteneriale se consultă pentru a stabili planul de activitate comun. Acest plan va cuprinde câte o activitate de bună practică legată de asigurarea calităţii şi realizarea indicatorilor de calitate EQAVET pentru fiecare şcoală din reţea, astfel că vor exista în total 6 activităţi, ce se vor desfăşura în perioada septembrie 2019-ianuarie 2021. Pentru fiecare activitate se va întocmi un Raport, iar apoi, pe baza celor 6 din fiecare reţea, se va întocmi un Raport al reţelei respective.
Prin proiect se asigură şi catering pentru fiecare activitate (pentru aprox. 15 persoane) şi deplasarea unei persoane din fiecare şcoală din reţea la acea activitate (cazare o noapte şi trasport). Desigur, pot exista şi activităţi online, iar în cazul acesta nu mai este nevoie de deplasare şi catering. Fiecare activitate se finalizează cu un raport. Membrii CNDIPT vor asigura suport metodologic pentru implementarea planului de activităţi şi pentru întocmirea rapoartelor.
Experţii CNDIPT vor elabora o metodologie de colectare a feedback-ului care va fi pilotată în şcolile din reţelele parteneriale. Se vor aplica chestionare online elevilor şi profesorilor din aceste unităţi, care vor fi analizate şi interpretate de către experţii de la CNDIPT, iar rezultatele vor fi utilizate în dezvoltarea viitoare a programelor de pregătire profesională. În tematica chestionarelor vor fi abordate următoarele: programele de formare profesională ale furnizorilor de IPT ce permit elevilor să achiziţioneze rezultatele învăţării aşteptate şi să se implice activ în procesul de învăţare; furnizorii de educaţie şi formare profesională care răspund nevoilor de învăţare ale elevilor prin utilizarea unor metode participative de învăţare (metodele de evaluare lepermit elevilor să atingă rezultatele învăţării aşteptate); furnizorii de IPT ce utilizează metode valide, corecte şi fiabile pentru evaluarea rezultatelor învăţării.
Pe 4 octombrie, la Colegiul Silvic Câmpulung Moldovenesc s-a derulat prima etapă a programului de activităţi aprobat de comun acord între unităţile şcolare selectate şi CNDIPT (Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic). Liceul Tehnologic "Regele Mihai I" din Curtea de Argeş, ca membru al Reţelei 10 - "Silvicultură şi Fabricarea produselor din lemn" - a fost prezent cu o delegaţie de 11 cadre didactice. În cadrul seminarului interactiv care a avut loc, unitatea gazdă a prezentat un material documentat privind "Creşterea atractivităţii programelor de formare profesională". Au urmat discuţii şi prezentări de exemple de bună practică după care s-a vizitat baza materială a unităţii şcolare gazdă (săli de clasă, laboratoare, ateliere, activităţi practice, vizite la agenţi economici). Ziua s-a încheiat cu o deplasare la monumentele istorice din împrejurimi, prilej de discuţii, analize şi realizări de noi parteneriate între unităţile şcolare participante. Conform planului de activităţi aprobat, urmează ca, la rândul său, Liceul "Regele Mihai I" să primească vizita de lucru a colegilor din ţară în luna aprilie a anului viitor, când se va desfăşura seminarul interactiv cu tema menţionată mai sus. "Sperăm să avem o activitate reuşită, având în vedere baza materială a unităţii noastre şcolare în domeniul fabricării produselor din lemn, parteneriatele cu agenţii economici de profil şi implicarea de până acum a comunităţii locale!", ne-a declarat directorul unităţii, prof. dr. ing. Andrei Grigorescu.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It