Publicitate în ARGEŞ EXPRES - 16 ianuarie 2020

 

MAREA PUBLICITATE  

ANUNŢ RECRUTARE PERSONAL

S.C. CIPCOS MAR angajează casier-vânzător la magazinul din Curtea de Argeş.
Relaţii suplimentare la nr. de tel. 0755010781.

ANUNŢ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ (tel. 0248/721033) şi S.C FINANCIAR URBAN S.R.L. (tel. 0248/723201) vă informează că aveţi obligaţia să deţineţi contract de salubrizare şi:
1. SĂ COLECTAŢI SELECTIV DEŞEURILE RECICLABILE (hârtie-carton, PET-uri şi plastic, sticlă şi metal).
2. SĂ COLECTAŢI DEŞEURILE BIODEGRADABILE (fructe, legume, frunze, iarbă, paie, crengi şi ramuri, rumeguş, alimente vechi, filtre de cafea etc.) ÎN UNITATEA INDIVIDUALĂ DE COMPOST PE CARE O PRIMIŢI GRATUIT. 
Operatorul S.C FINANCIAR URBAN S.R.L. va colecta:
- DEŞEURILE RECICLABILE DE LA CASE - GRATUIT, SĂPTĂMÂNAL, ÎN ZIUA DE VINERI.
- DEŞEURILE MENAJERE DE LA CASE - SĂPTĂMÂNAL, CONFORM CONTRACTULUI.
În cazul în care deşeurile reciclabile nu sunt colectate selectiv, TARIFUL PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE VA CREŞTE!

Primar, ing. Constantin PANŢURESCU
Comp. Protecţia Mediului, ing. Constanţa CÂRSTEA

INFORMARE

Având în vedere adresa nr. 16796/15.06.2019 primită de la DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR - BIROUL CONTROL OFICIAL SĂNĂTATE ŞI BUNĂSTARE referitoare la prevenirea răspândirii virusului pestei porcine africane prin mijloacele de transport, se impune luarea următoarelor măsuri: 
- Toate maşinile agricole, combinele, tractoarele vor fi dezinfectate de către proprietar/utilizator la ieşirile din tarlale.
- Toate maşinile/vehiculele hipo folosite la încărcarea furajelor sau legumelor vor fi dezinfectate la ieşirea de pe terenul agricol.
- Toate maşinile/vehiculele hipo folosite la exploatarea pădurilor aflate în zonele incluse în partea a III-a a Deciziei 709/2014/UE vor fi dezinfectate pentru a preveni răspândirea virusului.
- Dezinfecţia mijloacelor de transport se va efectua de către personal instruit, cu mijloace de dezinfectare portabile (vermorel, atomizoare). 

ÎN ATENŢIA UTILIZATORILOR

Prin prezenta, S.C. AQUATERM AG'98 S.A. vă comunică faptul că în baza Avizului nr. 615057 emis de A.N.R.S.C. Bucureşti şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeş nr. 60/2019, preţul la apa potabilă se majorează, după cum urmează: de la 3,81 lei mc (fără TVA) şi 4,15 lei mc (cu TVA), la 4,44 lei mc (fără TVA) şi 4,84 lei mc (cu TVA). Tarifele se aplică începând cu data de 01.01.2020.

Director General, Claudia Mihăilescu

ANUNŢ

Primăria Municipiului Curtea de Argeş informează cetăţenii de pe raza localităţii că se pot debarasa, fără plată, de deşeurile voluminoase din locuinţă (mobilă, saltele etc.), textile, lemn, ambalaje, baterii, D.E.E.E.-uri, la centrul situat pe str. Rm. Vâlcea - Clădire Obor, la intrarea în Târgul Săptămânal, în fiecare vineri, între orele 09.00-12.00.

Primar, ing. Constantin PANŢURESCU
Comp. Protecţia Mediului, ing. Constanţa CÂRSTEA
  

# Karina Style Salon îşi măreşte echipa! Se caută persoane în vederea angajării pentru servicii de frizerie-coafor, dar şi manichiuristă. Relaţii suplimentare la telefon 0757797371. 
# Societate comercială angajează cofetar şi lucrător comercial. Relaţii la nr. de tel. 0748424242. (ch. 0008758/11.12.2019).
# S.C. MED SAN S.R.L angajează medic stomatolog şi asistent cabinet stomatologic (part-time sau full-time). Relaţii la nr. de tel. 0727331944. (ch. 0008760/12.12.2019).

ANUNŢ PRIVIND COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR

Operatorul de salubritate Financiar Urban informează utilizatorii persoane fizice/juridice/instituţii publice din zona municipiului Curtea de Argeş şi a comunelor limitrofe că au obligaţia precolectării selective a deşeurilor. Rugăm utilizatorii să depoziteze deşeurile, selectiv, în locaţiile special amenajate, şi conform inscripţionărilor cu denumirea deşeurilor aflate pe containere, întrucât conform legislaţiei în vigoare, au obligaţia de a respecta semnificaţia acestora.
# ATENŢIE: În aceste containere nu se depozitează gunoiul menajer!!!
La gospodăriile individuale din municipiul Curtea de Argeş se vor colecta selectiv deşeurile reciclabile, în sacii distribuiţi de Operatorul de salubritate Financiar Urban, conform graficelor comunicate. 

# Societate comercială de transport marfă paletată angajează şofer pentru autoutilitară de 3,5 tone. Experienţa în transportul de marfă şi distribuţie constituie un avantaj! Marfa se va încărca de pe Autostrada Bucureşti-Piteşti, de la km. 13 şi se va livra în zona Moldovei (Bacău, Iaşi, Roman etc.). Se oferă cazare în Bucureşti, salariu motivant, plus bonusuri. Relaţii suplimentare la tel. 0743814744.

ANUNŢ

# Cabana Pârâul Capra angajează urgent, în condiţii avantajoase, cameriste şi ajutor de bucătar. Relaţii suplimentare la telefon 0741080225. 

# S.C. AGRO DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în comuna Băiculeşti, sat Zigoneni, judeţul Argeş, angajează casier-secretar, începând cu 01.01.2020. Relaţii la sediul societăţii şi la nr. de tel. 0742156060 şi 0248/760255. (ch. 0008762/16.12.2019).
# Operatorul exclusiv FINANCIAR URBAN anunţă toţi utilizatorii serviciului de salubritate persoane fizice şi juridice din municipiul Curtea de Argeş şi persoanele juridice din comunele limitrofe - Albeşti, Arefu, Băiculeşti, Brăduleţ, Cepari, Corbeni, Ciofrângeni, Corbi, Domneşti, Muşăteşti, Pietroşani, Poienarii de Argeş, Sălătrucu, Şuici, Tigveni, Valea Danului şi Valea Iaşului - că au obligaţia legală de a încheia contracte individuale de prestare serviciu de salubritate. Pentru încheierea contractelor, programul de lucru este în toate zilele lucrătoare în intervalul orar 07.30-15.30, la sediul operatorului din municipiul Curtea de Argeş, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, etaj 2, ap. 207 (în clădirea cu Poliţia) şi este necesar actul de identitate al persoanei care încheie contractul şi CUI-ul persoanelor juridice. 
# Firmă ce oferă servicii de curăţenie angajează personal. Sună la 0741.072.864 şi nu rata şansa de a face parte dintr-o echipă profesionistă!
# S.C. Cons Eval Pit S.R.L., cu sediul în comuna Poienarii de Argeş, angajează: pendularişti, banzichişti, motostivuitorişti. Salariu motivant! Mai multe relaţii la 0751210209, persoană de contact: Anemona Vasile.

# FIRMĂ DE CONSTRUCŢII ANGAJEAZĂ:
- Muncitori în construcţii.
Relaţii la tel. 0724635724.
  

Anunţ recrutare personal

S.C. NORTHMETAL S.R.L. angajează: 
- INGINER de proces.
- ELECTRICIAN de întreţinere şi reparaţii.
Se oferă salariu motivant, primă de Paşti şi Crăciun, primă de vacanţă, tichete de masă, alte bonusuri.
Cerinţe post INGINER de proces:
# Studii superioare tehnice.
# Cunoştinţe operare PC (Windows, MS Office, Internet).
# Cunoştinte de lucru în AutoCAD şi sau Catia - reprezintă un avantaj.
# Limba engleză la nivel conversaţional.
# Cunoştinţe de desen tehnic.
Descrierea job-ului:
- Proiectarea şi urmărirea modului de implementare a proiectului până la finalizare.
- Întocmirea ofertelor către clienţii pentru care urmează desfăşurarea proiectelor.
- Oferirea de informaţii tehnice şi menţinerea relaţiei cu clientul pe parcursul derulării proiectului.
- Urmăreşte executarea în funcţie de specificaţii, proiect şi standardele de calitate a proiectelor tehnice încredinţate.
- Oferă consultanţă tehnică şi participă la elaborarea procedurilor tehnice de execuţie pentru proiectele aflate în lucru.
- Analizează documentaţia tehnică şi stabileşte itinerarul tehnologic: necesar de materiale, timpi şi operaţiuni.
Cerinţe post ELECTRICIAN de întreţinere şi reparaţi:
# Studii medii. 
# Cunoştinţe de bază în domeniul electric/electromecanic.
# Specializare electrician/electromecanic/mecanic.
# Experienţă minim un an, de preferat pe utilaje de injecţie mase plastice.
Descrierea job-ului:
- Efectuează depanarea şi întreţinerea maşinilor şi utilajelor.
- Cunoaşte modul de funcţionare al echipamentelor, sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor utilizate.
- Urmăreşte zilnic funcţionarea maşinilor şi utilajelor în scopul identificării de disfuncţionalităţi.
- Remediază deficienţele de reglaj, elimină sursele de zgomot, vibraţii, praf etc.
- Reglează mecanismele mecanice, electrice, hidraulice, pneumatice pentru respectarea parametrilor funcţionali specificaţi.
Relaţii la sediul societăţii - Curtea de Argeş, str. Valea Iaşului nr. 150 sau la telefon 0248/724052 şi 0752333619. C.V.-urile se pot depune la e-mail: angela.andrei@gic.ro
 sau direct la sediu.

Vă aşteptăm în echipa noastră!

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ PROIECT DE HOTĂRÂRE privind ACORDAREA UNOR GRATUITĂŢI

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria Municipiului Curtea de Argeş propune spre dezbatere publică PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind ACORDAREA UNOR GRATUITĂŢI.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site: www.primariacurteadearges.ro.
Persoanele interesate, asociaţiile de afaceri, alte entităţi pot trimite în scris propuneri sau sugestii cu privire la proiectul de hotărâre la sediul Primăriei Curtea de Argeş - Biroul Registratură, sau în format electronic pe email-ul Primăriei Municipiului Curtea de Argeş, primariacurteadearges@yahoo.com, până la data de 15.01.2020.

Primar, Constantin PANŢURESCU

VIDRARU S.A. ANGAJEAZĂ:
FUNCŢIONAR ADMINISTRATIV (studii medii).
Relaţii la sediul societăţii în Curtea de Argeş, str. Traian, 
nr. 10 sau la tel. 0248/721900, 0755.035.060.

Anunţ angajare

# S.C. MARCO POLO TIGVENI angajează urgent electromecanic, personal de întreţinere echipamente electrice şi hidraulice, cu salarizare cuprinsă între 2.500 şi 3.000 lei net, precum şi muncitori pentru ambalat şi decorat produse din ciocolată, cu salarii începând de la 1.500 lei net. Firma asigură bonuri de masă şi transport! Relaţii suplimentare la nr. de tel. 0248/742218 sau 0725442804.

Anunţ angajare

Magazinul CHINA MEGA SHOP, din cartierul Ivancea, Curtea de Argeş, angajează personal comercial. CV-urile se pot depune la magazinul de pe strada Albeşti. Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de tel. 0733373888.

BULETIN INFORMATIV
DISEMINAREA INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL

# Baza legală: H.G. 878/2005 - privind accesul publicului la informaţia privind mediul
Operatorul economic S.C. CONFARG S.A., cu sediul în Curtea de Argeş, str. Victoriei nr. 5, jud. Argeş, titular al domeniului de activitate cod CAEN 1413:
- Fabricare articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp), desfăşurat la adresa Curtea de Argeş, str. Victoriei nr. 5, jud. Argeş, reglementat prin Autorizaţia de mediu nr. 137/16.04.2013, revizuită în 22.03.2019, pune la dispoziţia publicului, prin diseminare activă, următoarele informaţii privind mediul:
- în perioada ianuarie 2019-decembrie 2019 nu s-au produs fenomene de poluare accidentală sau incidente iminente cu impact negativ asupra factorilor de mediu;
- cerinţele şi condiţiile specifice stabilite în Autorizaţia de mediu privind monitorizarea gestiunii deşeurilor sunt respectate în conformitate cu prevederile Legii 211/2011, privind gestionarea deşeurilor şi Legii 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, H.G. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeuri de ambalaje, Ordin 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

S.C. CONFARG S.A.,
DIRECTOR GENERAL,
Ec. Crăciunescu Vernel

MICA PUBLICITATE

APARTAMENTE
# Vând apartament decomandat, cu multiple îmbunătăţiri, în suprafaţă de 84 mp, situat la etajul I al unui bloc din zona Ivancea (deasupra sediului BRD), având patru camere, două băi şi un balcon. Relaţii la nr. de tel. 0723612302.
# Vând apartament cu 2 camere, semidecomandat, situat la etajul 3 al unui bloc din zona Posada, mobilat şi utilat, izolat termic la exterior, cu geamuri termopan, balcon închis, C.T., uşi interior şi uşă metalică la intrare. Preţ 29.000 euro, negociabil. Tel. 0747812252. (r)
ÎNCHIRIERI
# Ofer spre închiriere, pe termen lung, apartament cu 3 camere la etajul 2 al unui bloc situat în zona Ivancea, din Curtea de Argeş. Preţ 150 euro lunar. Informaţii la nr. de tel. 0723252463. (b.f. 000001/17.12.2019).
# Ofer spre închiriere apartament cu 3 camere, situat la etajul 3 al unui bloc din zona Posada din Curtea de Argeş, pentru 180 euro lunar, negociabil. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0745062420. (r).
# Ofer spre închiriere apartament cu 3 camere mobilat, dispunând de toate utilităţile, situat într-un bloc de pe strada Episcop Nichita, din Curtea de Argeş. Preţ 270 euro lunar, negociabil. Informaţii la nr. de tel. 0752887198. (T)
TERENURI
# Vând teren intravilan în suprafaţă de 2.200 mp, dispunând de utilităţi (apă şi curent electric), situat în spatele Pensiunii Mara, din Băiculeşti-Argeş. Preţ negociabil. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0726014626. (Ab.).
# Vând suprafaţa 5.000 mp de teren (livadă), situată în comuna Valea Danului, cu ieşire pe două laturi la drum asfaltat, dispunând de o poziţie foarte frumoasă, de alimentare cu apă şi curent electric. Preţ 2 euro/mp, negociabil. Telefon 0752594938. (T).
Ofer spre vânzare suprafaţa de 5.000 mp teren (livadă) situată în punctul "Căuta" din Curtea de Argeş. Preţ negociabil! Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0721816411. (b.f. - 000002/31.10.2019).
# Vând teren în suprafaţă de 760 mp, situat într-o zonă foarte frumoasă de pe strada Poştei din Curtea de Argeş, la preţul de 23 euro/mp. Tel. 0741016246. (T).
# Vând teren pentru construcţii situat în zonă foarte frumoasă din vecinătatea Supermarket-ului Lidl din Curtea de Argeş. Relaţii la tel 0741016246. (T)
# Vând teren cu deschidere la strada Poştei din Curtea de Argeş, dispunând de toate utilităţile în casă. Relaţii la nr. de tel. 0749497678. (Ab.).
DIVERSE
Se caută persoană serioasă pentru îngrijirea a doi bătrâni aflaţi în bună stare de sănătate, care locuiesc la Valea Uleiului. Se oferă salariu motivant şi condiţii excelente de muncă! Relaţii la tel. 0744297651. (b.f. 00001/11.12.2019).
Antrenor licenţiat, 15 ani vechime în pregătirea copiilor în şah, ofer la domiciliul dvs. cursuri de şah (iniţiere, începători, avansaţi, performanţă) pentru copii (preferabil 6-10 ani). Se asigură legitimare la un club sportiv de specialitate şi participare la concursuri de şah. Relaţii suplimentare la tel. 0754554393. (b.f. 000001/04.12.2019)
# Pensionar oferă locuinţă unei doamne pentru menaj şi socializare. Relaţii la tel. nr. 0745217352. (b.f. 00001/13.12.2019). 
 

Propunere Business

Preluare Complex, care cuprinde 2 spaţii comerciale, 4-6 camere în regim hotelier, o sală de mese, locuri de parcare, spaţii de joacă, foişor, grătar etc. Cele două spaţii comerciale stradale au câte 60 mp fiecare, cameră video, acces maşini, grup sanitar etc. Cele 6 camere (2 duble şi 4 de câte 3 paturi) au intrări separate, grup sanitar, TV, frigider, Wi-Fi etc. Sala de mese este dotată cu frigider, congelator, sobă etc. Adresa: strada Victoriei, nr. 35B, Curtea de Argeş, telefon: 0744525607, site: victoriei35b.ro, Facebook: https://www.facebook.com/CazareVictoriei35B/photos/a.283138242251053/283138275584383/?type=3&theater.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It