Un pas mai aproape de fluidizarea actului didactic

Semestrul al doilea a debutat cu o veste bună pentru profesori şi nu numai: prima etapă pentru debirocratizarea procesului didactic, cuprinzând mai multe măsuri esenţiale, a intrat în aplicare începând cu 13 ianuarie. Astfel, portofoliul profesorului va conţine, în format digital sau/şi letric, doar planificările calendaristice anuale ale materiei, un proiect al unităţilor de învăţare şi instrumente de evaluare. Este exceptat de la această precizare portofoliul profesional reglementat de Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin OMEN nr. 5211/2018. Procesele verbale care nu necesită probarea modului de luare a deciziei de la activităţile cadrelor didactice sau din cadrul anumitor activităţi cu părinţii nu sunt obligatorii şi pot fi înlocuite cu liste de prezenţă. Rapoartele şi statisticile solicitate de instituţii ierarhic superioare sau alte instituţii din afara sistemului educaţional, care nu sunt prevăzute în mod expres în acte normative, nu se întocmesc la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar prin implicarea cadrelor didactice. Extragerea datelor statistice necesare se va face prin interogarea Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) sau a altor aplicaţii specifice. În ceea ce priveşte aplicarea testelor iniţiale, aceasta nu mai este obligatorie pentru niciun nivel de învăţământ sau clasă. Cadrele didactice pot decide de-acum folosirea lor pentru clasele de început de ciclu sau la preluarea unei clase noi, la disciplina pe care o predau, pentru a cunoaşte nivelul atingerii competenţelor de către elevi. De asemenea, portofoliul dirigintelui va conţine numai planificarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte, calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei şi fişele psihopedagogice ale elevilor din clasa respectivă. Pe lângă acestea, sunt în curs de modificare actele normative care vizează următoarele documente propuse pentru eliminare sau simplificare: eliminarea portofoliului dirigintelui; simplificarea condicii de prezenţă; eliminarea comisiilor metodice/comisiei pentru curriculum; eliminarea sau, după caz, simplificarea raportărilor situaţiei sociale a elevilor şi raportărilor programelor de sprijin; simplificarea documentelor necesare pentru excursiile şcolare/activităţile extraşcolare; simplificarea procesului de evaluare a calităţii (ARACIP).

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It