Elevii cu C.E.S. vor putea fi asistaţi la ore de către părinţi!

Ministerul Educaţiei a decis ca elevii cu dizabilităţi sau cerinţe educaţionale speciale să poată fi însoţiţi la ore, în clasă, de către părinţi sau o persoană delegată de aceştia. Concret, în conformitate cu prevederile art. 63 din Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016, iniţiat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, de aprobare a metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale, copiii cu cerinţe educaţionale speciale şi încadraţi în grad de handicap grav cu însoţitor pot beneficia de măsurile de sprijin pentru promovarea educaţiei incluzive, formulate de managerul de caz/responsabilul de caz de servicii psihoeducaţionale cu consultarea autorităţii locale de care aparţine unitatea de învăţământ, SPAS, unităţii de învăţământ, IŞJ şi a organizaţiilor neguvernamentale, una dintre aceste măsuri fiind prezenţa facilitatorului, numit în literatura de specialitate shadow, alături de copil, în unitatea de învăţământ. Facilitatorul poate fi unul dintre părinţi, asistentul personal sau însoţitorul, pentru copiii cu grad de handicap grav, o persoană numită de părinţi şi faţă de care copilul are dezvoltată o relaţie de ataşament, un specialist recomandat de părinţi sau reprezentantul legal, un specialist numit de părinţi din organizaţii, universităţi, alte instituţii cu care unitatea de învăţământ are încheiate acorduri, cât şi alte persoane prevăzute la art. 64 alin. 2 din ordinul mai sus menţionat. Numirea acestuia se face în urma includerii în planul de abilitare-reabilitare, respectiv planul de servicii psihoeducaţionale, potrivit art. 64, alin. 4.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It