Pe durata stării de urgenţă, certificatul de handicap va fi eliberat prin poştă!

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel mondial şi naţional, determinată de răspândirea virusului COVID-19 în România, instituirea stării de urgenţă în ţara noastră, ca măsură eficientă de combatere a răspândirii coronavirusului, pe o perioadă de 30 de zile, în scopul asigurării protecţiei tuturor beneficiarilor şi a personalului, precum şi a gestionării situaţiilor generate de imposibilitatea unor angajaţi de a-şi desfăşura activitatea la locul de muncă, începând cu data de 17.03.2020, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a decis evitarea deplasării beneficiarilor la sediul D.G.A.S.P.C. Argeş, prin aplicarea unor metode alternative de susţinere a activităţilor de relaţii cu publicul: audienţe telefonice, primirea/transmiterea documentelor prin poştă, fax sau e-mail şi oferirea/solicitarea de informaţii, telefonic, de către personalul din cadrul serviciilor de specialitate. Adresa de corespondenţă este Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, cu sediul în mun. Piteşti, Calea Drăgăşani, nr. 8, jud. Argeş; telefon/fax 0248/271131; e-mail: dgpdcarges@yahoo.com.
În conformitate cu prevederile art. 39, din Anexa 1 - Măsuri de primă urgenţă cu aplicabilitate imediată, la decretul Preşedintelui României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap şi atestatele de asistent maternal eliberate de Comisia pentru protecţia copilului, precum şi certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a căror valabilitate expiră în perioada de urgenţă declarată, îşi prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgenţă. Prin urmare, persoanele programate să se prezinte la sediul D.G.A.S.P.C. Argeş (copii şi adulţi) sau la punctele de lucru din mun. Câmpulung şi Curtea de Argeş (adulţi), pentru realizarea evaluării complexe în vederea re/încadrării în grad de handicap, respectiv pentru realizarea evaluării în vederea reatestării ca asistent maternal profesionist, nu se vor mai prezenta la evaluare pe perioada stării de urgenţă instituită, aceasta urmând să se realizeze după încetarea stării de urgenţă. De asemenea, se suspendă, pe perioada stării de urgenţă, deplasările specialiştilor D.G.A.S.P.C. Argeş la domiciliul persoanelor nedeplasabile, pentru realizarea evaluărilor în vederea re/încadrării în grad de handicap. Hotărârile şi certificatele de încadrare în grad de handicap eliberate vor fi transmise beneficiarilor prin Poşta Română.
Depunerea dosarelor noi de evaluare în vederea re/încadrării în grad de handicap (atât pentru copii, cât şi pentru adulţi) nu se va mai realiza prin deplasare la sediul D.G.A.S.P.C. Argeş sau la punctele de lucru din mun. Câmpulung şi municipiul Curtea de Argeş, ci pot fi folosite următoarele căi de comunicare: prin poştă, la adresa instituţiei - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, cu sediul în mun. Piteşti, Calea Drăgăşani, nr. 8, jud. Argeş; online, folosind adresa: sec_adulti_ag@protectiacopilului.cjarges.ro, pentru persoane adulte şi, respectiv, sec_copii_ag@protectiacopilului.cjarges.ro, pentru copii. Actele necesare în vederea completării dosarelor şi formularele tipizate se regăsesc pe site-ul instituţiei, https://www.cjarges.ro/en/web/dgaspc-arges/acasa. Lista cu documentele necesare pentru evaluarea/reevaluarea copiilor pot fi găsite prin accesarea link-ului https://www.cjarges.ro/en/web/dgaspc-arges/copil-cu-dizabilitati, iar formulare tipizate pot fi descărcate prin accesarea link-ului https://www.cjarges.ro/en/web/dgaspc-arges/formulare-sec-copii. De asemenea, lista cu documentele necesare pentru evaluarea/reevaluarea persoanelor adulte şi formulare tipizate pot fi găsite prin accesarea link-ului https://www.cjarges.ro/en/web/dgaspc-arges/formulare.
La data programată pentru evaluare/reevaluare, documentele transmise în format electronic şi/sau cele solicitate suplimentar vor fi prezentate fizic, pe suport de hârtie, în original/copii, aşa cum sunt precizate în lista cu actele necesare pentru evaluare/reevaluare. Pentru informaţii suplimentare privind evaluarea în vederea re/încadrării în grad de handicap şi depunerea dosarelor noi de evaluare, persoanele interesate pot accesa următoarele numere de telefon: Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap - 0248/271131, interior 46; Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi - 0248/211406. Pe perioada stării de urgenţă se suspendă eliberarea la ghişeele D.G.A.S.P.C. Argeş a facilităţilor pentru persoanele cu handicap (bilete pentru transport interurban, legitimaţii pentru transportul urban etc.), acestea putând fi transmise prin poştă. Pentru informaţii suplimentare privind acordarea facilităţilor, persoanele interesate pot accesa numărul de telefon 0248/272786, interioare 47 şi 43 (Serviciul de Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale).

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It