Precizări ale Casei de Pensii Argeş

Din motive de siguranţă medicală legate de prevenirea răspândirii şi infectării cu COVID-19, Casa Judeţeană de Pensii Argeş anunţă că începând cu data de 18 martie 2020, pe toată durata decretării stării de urgenţă, completează măsurile luate anterior cu următoarele:
1. Înregistrarea cererilor de deschidere a drepturilor de pensie se va realiza telefonic, la numerele 0248/610.115 şi 0248/222.393 sau pe e-mail, la adresele: relatii@cjparges.ro şi conducere_cjpa@cjparges.ro. Această înregistrare va consta în preluarea datelor personale şi a numărului de telefon de către un operator, care va comunica numărul de înregistrare solicitantului, urmând ca ulterior, documentaţia în original (cartea de muncă, adeverinţele privind sporurile permanente şi condiţiile superioare de muncă şi alte documente prevăzute de normele de aplicare a legii) şi în copie (actele de stare civilă, cartea de muncă etc.), să fie transmisă în plic sigilat, prin intermediul C.N. Poşta Română S.A., cu confirmare de primire.
2. În perioada sus menţionată, în situaţia copiilor urmaşi care împlinesc vârsta de 16 ani în perioada suspendării cursurilor şcolare, plata pensiei nu va fi suspendată. Aceştia vor avea obligaţia să prezinte adeverinţa din care să rezulte că urmează cursurile şcolare în anul şcolar 2019-2020, în termen de 30 de zile de la data expirării stării de urgenţă.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It