Modificări în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare

Potrivit Ministerului Educaţiei, o hotărâre adoptată luni introduce trei specializări/programe de studii universitare de licenţă noi la nivel naţional, faţă de cele existente, respectiv: Diplomaţie în afaceri (în cadrul domeniului de licenţă Relaţii internaţionale şi studii europene); Ingineria internetului dispozitivelor inteligente (în cadrul domeniului de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei); Ştiinţe gastronomice (în cadrul domeniului de licenţă ştiinţe inginereşti aplicate). De asemenea, se modifică denumirea specializării "Inginerie sanitară şi protecţia mediului", din domeniul Inginerie civilă, cu denumirea "Construcţii pentru sisteme de alimentări cu apă şi canalizări". Noul act normativ include schimbările aduse unor structuri ale instituţiilor de învăţământ superior, la solicitarea acestora, în baza hotărârilor senatelor universitare, rectificări ale unor specializări şcolarizate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, conform rapoartelor agenţiilor de asigurare a calităţii din ţară sau din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR), precum şi noi specializări evaluate de către agenţiile de asigurare a calităţii, din ţară sau din străinătate (în perioada 16.04.2020-25.07.2020). Prin hotărâre, sunt 54 de instituţii de învăţământ superior de stat cu 2.148 de specializări/programe de studii universitare de licenţă. Dintre acestea, 37 de specializări/programe de studii universitare de licenţă sunt noi sau au suferit modificări (modificare de capacitate, modificare de denumire). Din totalul celor 37 de programe/specializări, 20 sunt noi, iar 10 au obţinut acreditarea. De asemenea, sunt cuprinse 34 de instituţii de învăţământ superior particulare acreditate cu 375 de specializări (dintre acestea, două specializări/programe de studii universitare de licenţă sunt noi), respectiv opt instituţii de învăţământ superior particulare autorizate provizoriu cu 25 de specializări/programe de studii universitare de licenţă.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It