Publicitate în ARGEŞ EXPRES - 25 NOIEMBRIE 2020

MAREA PUBLICITATE 

Anunţ important Trustul de Presă ARGEŞ EXPRES

Având în vedere decretarea stării de alertă la nivelul întregii ţări, cu măsurile adiacente prevăzute legal, Redacţia ARGEŞ EXPRES aduce la cunoştinţa clienţilor, colaboratorilor şi concitadinilor următoarele:

- suntem în continuare la dispoziţia cetăţenilor şi colaboratorilor în condiţiile restricţionării dialogurilor directe, pentru protecţia sănătăţii comunităţii, astfel că vom ţine legătura telefonic (0248/722368), prin e-mail şi pe contul oficial de Facebook al ziarului - https://www.facebook.com/ArgesExpresOficial/;

- anunţurile ce necesită publicare le primim pe adresele de e-mail: argesexpres@yahoo.com, însoţite de date de identificare fiscală, de precizarea perioadelor în care trebuie să apară şi de un număr de contact.

Vă mulţumim pentru înţelegerea ce permite continuarea bunei colaborări!

A.E.

 

ANUNŢ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ (tel. 0248/721033) şi S.C FINANCIAR URBAN S.R.L. (tel. 0248/723201) vă informează că aveţi obligaţia să deţineţi contract de salubrizare şi:

1. SĂ COLECTAŢI SELECTIV DEŞEURILE RECICLABILE (hârtie-carton, PET-uri şi plastic, sticlă şi metal).

2. SĂ COLECTAŢI DEŞEURILE BIODEGRADABILE (fructe, legume, frunze, iarbă, paie, crengi şi ramuri, rumeguş, alimente vechi, filtre de cafea etc.) ÎN UNITATEA INDIVIDUALĂ DE COMPOST PE CARE O PRIMIŢI GRATUIT. 

Operatorul S.C FINANCIAR URBAN S.R.L. va colecta:

- DEŞEURILE RECICLABILE DE LA CASE - GRATUIT, SĂPTĂMÂNAL, ÎN ZIUA DE VINERI.
- DEŞEURILE MENAJERE DE LA CASE - SĂPTĂMÂNAL, CONFORM CONTRACTULUI.

În cazul în care deşeurile reciclabile nu sunt colectate selectiv, TARIFUL PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE VA CREŞTE!

Primar, ing. Constantin PANŢURESCU
Comp. Protecţia Mediului, ing. Constanţa CÂRSTEA 

 

 

 

ANUNŢ PUBLIC

Primăria comunei Tigveni, judeţul Argeş, intenţionează să solicite la Administraţia Apele Române - ABA OLT, SGA Vâlcea, aviz de gospodărire a apelor pentru investiţia "Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final în comuna Tigveni şi localităţile aparţinătoare (Tigveni, Bârseştii de Sus, Bârseştii de Jos, Bălteni, Blaju, Bălileşti, Vlădeşti şi Bădislava), judeţul Argeş. Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări, o pot face la: adresa solicitantului - Primăria comunei Tigveni - comuna Tigveni, sat Tigveni, judeţul Argeş, tel/fax 0348.528.184 sau la Sediu SGA Vâlcea din Rm. Vâlcea, str. Posada, nr. 21, judeţul Vâlcea, tel. 0250.732.867.

 

 

ANUNŢ

Primăria Municipiului Curtea de Argeş informează cetăţenii de pe raza localităţii că se pot debarasa, fără plată, de deşeurile voluminoase din locuinţă (mobilă, saltele etc.), textile, lemn, ambalaje, baterii, D.E.E.E.-uri, la centrul situat pe str. Rm. Vâlcea - Clădire Obor, la intrarea în Târgul Săptămânal, în fiecare vineri, între orele 09.00-12.00.

Primar, ing. Constantin PANŢURESCU
Comp. Protecţia Mediului, ing. Constanţa CÂRSTEA
  

ANUNŢ PRIVIND COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR

Operatorul de salubritate Financiar Urban informează utilizatorii persoane fizice/juridice/instituţii publice din zona municipiului Curtea de Argeş şi a comunelor limitrofe că au obligaţia precolectării selective a deşeurilor. Rugăm utilizatorii să depoziteze deşeurile, selectiv, în locaţiile special amenajate, şi conform inscripţionărilor cu denumirea deşeurilor aflate pe containere, întrucât conform legislaţiei în vigoare, au obligaţia de a respecta semnificaţia acestora.

# ATENŢIE: În aceste containere nu se depozitează gunoiul menajer!!!

La gospodăriile individuale din municipiul Curtea de Argeş se vor colecta selectiv deşeurile reciclabile, în sacii distribuiţi de Operatorul de salubritate Financiar Urban, conform graficelor comunicate.

  

ANUNŢ DE INFORMARE S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Informăm utilizatorii din municipiul Curtea de Argeş şi din comuna Băiculeşti că, în baza Regulamentului propriu al servicului de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Curtea de Argeş şi din comuna Băiculeşti, a Normativului-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici aprobat prin Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr. 29N/1993, a Hotărârii nr. 61/2020 a Consiliului Local Curtea de Argeş, Hotărârilor nr. 21 şi 22/2020 emise de Consiliul Local Băiculeşti şi a contractelor încheiate cu S.C. AQUATERM AG 98 SA, începând cu luna august 2020, în lunile în care nu se declară indexul autocitit sau nu se face citire de regularizare, societatea va factura o cantitate de 6,3 mc apă potabilă/lună (şi canal aferent, unde există şi canalizare), urmând ca într-un termen de maxim 6 luni să se facă regularizarea consumului.

Cantitatea de 6,3 mc reprezintă cantitatea estimată de apă potabilă consumată de către o persoană într-o lună, potrivit normativului 29N/1993, iar măsura vine în sprijinul utilizatorilor care nu-şi declară lunar indexul şi care la regularizare constată că au de plată o cantitate foarte mare.

Reamintim abonaţilor care locuiesc la bloc că, potrivit contractelor încheiate cu S.C. AQUATERM AG 98 S.A., au obligaţia de a declara lunar indexul apometrelor.

Indexul autocitit se poate declara de luni până vineri, de la 07.30 la 17.30, atât la sediul societăţii din Curtea de Argeş, str. Negru Vodă, nr. 4, telefonic, la următoarele numere de telefon: 0725.444.111; 0725.777.444 sau prin e-mail, la următoarea adresă: aquaterm@xnet.ro.

Informăm abonaţii care locuiesc la case că pot comunica lunar indexul autocitit în aceeaşi modalitate ca şi abonaţii de la blocuri.

Plata facturilor se poate face astfel:

l Numerar, la casieria S.C. AQUATERM AG 98 S.R.L.;

l Online, în conturile:

- RO86 BRDE 030S V065 2818 0300, BRD;
- RO57 BTRL RONC RT0V 0790 0901, Banca Transilvania.

Director general, Claudia Mihăilescu

 

ANUNŢ DE ANGAJARE
S.C. NORTHMETAL SRL., cu peste 20 de ani de experienţă în industria de componente auto angajează:
- ELECTRICIENI de întreţinere şi reparaţii
- SUDORI
- SCULERI - MATRIȚERI
- STRUNGARI
- FREZORI
- VOPSITORI
Oferim:
- Salariu de bază competitiv şi alte avantaje materiale;
- Tichete de masă în valoare de 20 lei/zi (~ 420 lei/lună);
- Prime substanţiale de Paşte, de Crăciun şi de Vacanţă;
- Plată dublă pentru orele suplimentare şi de weekend;
- Alte bonusuri materiale si drepturi conform contractului;
- Concediu de odihnă până la 32 zile/an în funcţie de vechime în muncă;
- Echipament de protecţie şi de lucru, materiale igienico-sanitare, măşti de protecţie s.a.;
- Respectarea integrală a Contractului Colectiv de Muncă la nivelul unităţii şi a legislaţiei muncii.
Relaţii la sediul societăţii - Curtea de Argeş, Str. Valea Iaşului, nr. 150 sau la telefon 0248724052 / 0752333619. C.V.-urile se pot depune la adresa de e-mail angela.andrei@gic.ro  sau direct la sediu.
Vă aşteptăm în echipa noastră!  

OMEGA SERVCONSTRUCT S.R.L. angajează în condiţii avantajoase: dulgheri, faianţari, rigipsari, tencuitori, finisori interioare şi muncitori necalificaţi. Relaţii suplimentare la tel. 0743779732 (b.f. 00001/09.11.2020)

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII ANGAJEAZĂ:
inginer/maistru construcţii;
muncitori calificaţi în construcţii.
Relaţii suplimentare la tel. 0724635724.

Vindem cărbuni de foc (lignit) de o calitate foarte bună, sortaţi manual, sunt sub formă de bulgări mari, nu conţin praf sau pământ şi sunt foarte uscaţi. Au o putere calorică de aproximativ 3 ori mai mare decât a lemnului şi menţin jarul până la 10-12 ore. Cărbunele este un bun înlocuitor al lemnului. Se scade considerabil consumul de lemne şi oferă căldură puternică. Transportul este gratuit pe o rază de 20 km, pornind din Curtea de Argeş. Relaţii şi comenzi la telefon: 0740845558.

# Masaj relaxant şi anticelulitic cu produse naturiste. Relaţii la 0741726915. (r)

# Efectuez masaj de relaxare la domiciliu. Relaţii la telefon 0744230672.

# Pensionară, 73 de ani, doresc să cunosc un domn pensionar de vârstă apropiată. Relaţii la telefon: 0745719906.

# Ofer spre închiriere spaţiu central, situat în vecinătatea Poştei - 67 mp - pretabil pentru service auto, cu posibilitatea schimbării destinaţiei. Utilităţi: apă curentă, grup sanitar, birou. Relaţii la telefon: 0749892958.

# Karina Style Salon îşi măreşte echipa! Se caută persoane în vederea angajării pentru servicii de frizerie-coafor. Relaţii suplimentare la telefon 0757797371.  

# Cabana Pârâul Capra angajează urgent, în condiţii avantajoase, cameriste şi ajutor de bucătar. Relaţii suplimentare la telefon 0741080225. 

 

 # Operatorul exclusiv FINANCIAR URBAN anunţă toţi utilizatorii serviciului de salubritate persoane fizice şi juridice din municipiul Curtea de Argeş şi persoanele juridice din comunele limitrofe - Albeşti, Arefu, Băiculeşti, Brăduleţ, Cepari, Corbeni, Ciofrângeni, Corbi, Domneşti, Muşăteşti, Pietroşani, Poienarii de Argeş, Sălătrucu, Şuici, Tigveni, Valea Danului şi Valea Iaşului - că au obligaţia legală de a încheia contracte individuale de prestare serviciu de salubritate. Pentru încheierea contractelor, programul de lucru este în toate zilele lucrătoare în intervalul orar 07.30-15.30, la sediul operatorului din municipiul Curtea de Argeş, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, etaj 2, ap. 207 (în clădirea cu Poliţia) şi este necesar actul de identitate al persoanei care încheie contractul şi CUI-ul persoanelor juridice.

ANUNŢ RECRUTARE PERSONAL

S.C. CIPCOS MAR COMPLEX SRL. angajează gestionar pentru depozit de materiale de construcţii. Experienţa în domeniu constituie avantaj! Relaţii la telefon 0755010781.

 

# HOTEL PISCUL NEGRU angajează, în condiţii avantajoase, cameristă şi ajutor de bucătar. Relaţii suplimentare la tel. 0744650461. (r) 

ANUNŢ RECRUTARE PERSONAL

Firmă ce oferă servicii de curăţenie angajează personal, în condiţii deosebite de lucru şi salarizare! Sună la 0746.097.577 şi nu rata şansa de a face parte dintr-o echipă 100% profesionistă!!!

 


Vând apartament cu 3 camere, complet mobilat, situat la etajul II, în Bl. F3, pe strada 1 Decembrie din Curtea de Argeş, vizavi de Parcul Fântâna lui Manole. Preţ negociabil. Relaţii suplimentare la nr. de tel. 0723642059. (Ab).
# Vând apartament două camere, etaj 1, situat în zona Cuza Vodă. Dispune de centrală termică proprie, faianţă, gresie, parchet, balcon închis, este utilat şi mobilat. Relaţii suplimentare la tel. 0758.175.370. (r)
# Vând apartament 3 camere, confort I, decomandat, situat la etajul IV, zonă ultracentrală în Curtea de Argeş. Apartamentul se vinde complet utilat şi mobilat + loc de parcare. Imobilul cuprinde: living, 2 dormitoare, 2 băi, bucătărie, 2 spaţii depozitare, balcon închis. Preţ 55.000 euro, negociabil. Tel. 0762204409. (r)
# Vând apartament decomandat, cu multiple îmbunătăţiri, în suprafaţă de 84 mp, situat la etajul I al unui bloc din zona Ivancea (deasupra sediului BRD), având patru camere, două băi şi un balcon. Relaţii la nr. de tel. 0723612302.
CASE
-
ÎNCHIRIERI
# Închiriez garsonieră, zona Ivancea. Relaţii suplimentare la tel. 0740208901. (r)
# Închiriez apartament cu 3 camere, proaspăt zugrăvit, mobilat şi utilat, situat la etajul intermediar al unui bloc din zona centrală, lângă sediul Primăriei Curtea de Argeş. Relaţii la tel. nr. 077020694.
# Ofer spre închiriere apartament cu 4 camere situat în zonă centrală din Curtea de Argeş (Bulevardul Basarabilor), complet echipat, dispunând de C.T. proprie. Se preferă familie sau cuplu serios! Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0745034300. (Ab).
# Închiriez garsonieră complet mobilată şi utilată, situată în zona Progresu, din Curtea de Argeş. Relaţii la tel. 0762526837.
# Ofer spre închiriere apartament cu 3 camere, situat la etajul 3 al unui bloc din zona Posada din Curtea de Argeş, pentru 180 euro lunar, negociabil. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0745062420. (r).
# Ofer spre închiriere apartament cu 3 camere mobilat, dispunând de toate utilităţile, situat într-un bloc de pe strada Episcop Nichita, din Curtea de Argeş. Preţ 270 euro lunar, negociabil. Informaţii la nr. de tel. 0752887198. (T)
TERENURI
# Ofer spre vânzare 1.210 mp teren intravilan cu casă bătrânească, împomat şi cadastrat, situat în apropierea Bisericii Băiculeşti. Preţ super-avantajos: 30.000 lei, nenegociabil! Tel. 0745.855.460. (Ab.)
Proprietar, vând 2.900 mp teren intravilan construibil, poziţie centrală în Curtea de Argeş, situat pe strada Progresului. Dispune de toate utilităţile, destinaţie rezidenţială, pretabil pentru ansamblu de case. Relaţii la nr. de tel. 0724248064.
# Vând teren intravilan în suprafaţă de 2.200 mp, dispunând de utilităţi (apă şi curent electric), situat în spatele Pensiunii Mara, din Băiculeşti-Argeş. Preţ negociabil. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0726014626. (Ab.).
# Vând teren în suprafaţă de 760 mp, situat într-o zonă foarte frumoasă de pe strada Poştei din Curtea de Argeş, la preţul de 23 euro/mp. Tel. 0741016246. (T).

# Vând teren pentru construcţii situat în zonă foarte frumoasă din vecinătatea Supermarket-ului Lidl din Curtea de Argeş. Relaţii la tel 0741016246. (T)
DIVERSE

# Vând autoturism marca SUZUKI, cu motorizare diesel, în stare foarte bună de funcţionare. Preţ 3.000 euro, negociabil. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0749287415. (Ab.).
# Ofer spre vânzare casă în suprafaţă de 80 mp, dispunând de toate utilităţile, inclusiv C.T. şi cablu TV, cu terenul aferent împomat, în suprafaţă de 7.053 mp, situată în satul Rudeni, comuna Şuici. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0747362910. (r)

Propunere Business

Preluare Complex, care cuprinde 2 spaţii comerciale, 4-6 camere în regim hotelier, o sală de mese, locuri de parcare, spaţii de joacă, foişor, grătar etc. Cele două spaţii comerciale stradale au câte 60 mp fiecare, cameră video, acces maşini, grup sanitar etc. Cele 6 camere (2 duble şi 4 de câte 3 paturi) au intrări separate, grup sanitar, TV, frigider, Wi-Fi etc. Sala de mese este dotată cu frigider, congelator, sobă etc. Adresa: strada Victoriei, nr. 35B, Curtea de Argeş, telefon: 0744525607, site: victoriei35b.ro, Facebook: https://www.facebook.com/CazareVictoriei35B/photos/a.283138242251053/283138275584383/?type=3&theater.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It