Interpelare pe tema eliminării manualelor alternative

Deputatul Mihai Deaconu, din Grupul Parlamentar Democrat şi Popular a adresat ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Sorin Câmpeanu, următoarea interpelare:

 Domnule Ministru, 

Din discuţiile purtate atât cu părinţii, cât şi cu o mare parte din cadrele didactice, am dedus că manualele alternative nu sunt în ajutorul sistemului de învăţământ, ci mai degrabă aduc avantaje editurilor şi autorilor de manuale. De-a lungul timpului, problema manualelor alternative a devenit o afacere cu aspect comercial în detrimentul sistemului de învăţământ, care înregistrează rezultate din ce în ce mai slabe cu ocazia evaluărilor la nivel naţional la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, a VIII-a şi a XII-a. 

Consider că, din moment ce programele de învăţământ sunt unice la nivel naţional pentru fiecare obiect de învăţământ şi pentru fiecare clasă, ar fi normal ca şi manualul, ca instrument principal de lucru pentru elev, să fie unic, elaborat de oameni care lucrează în sistem şi să fie ales de o comisie specializată, în urma concursului de manuale care ar putea să se desfăşoare odată la 4 ani, cât durează un ciclu de învăţământ. Ca om care am lucrat în sistem nu vreau să vin cu argumente suplimentare în defavoarea acestor manuale alternative şi apelez la înţelegerea dumneavoastră de a analiza şi de a emite un ordin de ministru prin care să reparaţi această problemă foarte importantă a învăţământului românesc. 

Aştept răspuns în scris. 

 

Cu deosebită consideraţiune, 

Deputat Mihai Deaconu

 

 

 

Pin It