Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
duminic 28 noiembrie 2021 16:41

Anunț pentru organizare licitație deschisă - Comuna Valea Danului


Comuna Valea Danului anunţă scoaterea la licitaţie publică pentru închirierea a două proprietăți imobiliare aparținând domeniului public al comunei Valea Danului

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă: Comuna Valea Danului, sat Valea Danului, nr. 496, jud. Argeș, telefon / fax :0248 724 458, e-mail: primarie@valeadanului.cjarges.ro, cod fiscal 4122035
2. Informaţii generale privind obiectul inchirierii: 
- o proprietate situată în Comuna Valea Danului, sat Vernești, - fostul Centru de Îngrijire Copii, compus dintr-o clădire în suprafață construită de 421 mp și o suprafață utilă de 509,05 mp, o anexă- centrala termică în suprafață construită de 19,25 mp și suprafață utilă de 15 mp și terenul aferent în suprafață de 2259 mp, conform H.C.L. nr. 40 /13.08.2021.
- o proprietate situată în Comuna Valea Danului, sat Valea Danului, - fostul Centru de Informare Turistică, compus dintr-o clădire în suprafață construită de 111,09 mp și o suprafață utilă de 83,34 mp și terenul aferent în suprafață de 2596 mp, conform H.C.L. nr. 41 /13.08.2021.
Închirierea prin licitație publică a spațiilor sus-menționate aparținând domeniului public al comunei Valea Danului, se desfășoară conform prevederilor O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire : se regăsesc în caietul de sarcini
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : se poate obține de la sediul Primăriei Valea Danului.
3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Relații cu Publicul din cadrul Primariei Valea Danului, sat Valea Danului, nr. 496, județul Argeș.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ: 250 lei cu numerar la casieria Primăriei Valea Danului, sau în contul RO38TREZ04821180250XXXXX deschis la Trezoreria Curtea de Argeș.
3.4. Data –limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.10.2021 ora 12.00
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 21.10.2021 ora 10.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Valea Danului, Comuna Valea Danului, sat Valea Danului, nr. 496, județul Argeș
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 21.10.2021 ora 11.00, sediul Primăriei Valea Danului, sala de ședințe, Comuna Valea Danului, sat Valea Danului, nr. 496, județul Argeș.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon,și/ sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Argeș, Pitești, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 7, judeţul Argeș, Telefon: 0248/216599, Fax (0248) 212 410 e-mail: tr-arges@just.ro 
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării : 28.09.2021.

Primar,
Vasile PREDA

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.