Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
duminic 28 noiembrie 2021 16:34

Sesiune de contractare a serviciilor medicale la CAS Argeș

Casa de Asigurări de Sănătate a stabilit pentru luna octombrie a anului în curs o sesiune intermediară de contractare a serviciilor medicale. Având ca suport prevederile art. 196, alin (3) din Anexa 2 la H.G. 696/2021 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu pct. 19, din anexa 47 la Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare, procesul de contractare va avea loc pentru următoarele tipuri: asistență medicală ambulatorie pentru specialitățile clinice și acupunctură; asistență medicală ambulatorie pentru specialitățile paraclinice; asistență medicală spitalicească; îngrijiri medicale și paliative la domiciliu.

Sesiunea de contractare se va desfășura după următorul calendar: transmiterea documentelor în vederea contractării - 11-15.10.2021; verificarea documentelor și anunțarea furnizorilor admiși/respinși pentru contractare - 19.10.2021, prin afișare la avizier-ul instituției și pe site-ul www.casag.ro; depunerea contestațiilor - 20.10.2021, până la ora 16.00; afișarea soluționării contestațiilor se va face pe pagina web a instituției - www.casag.ro și la avizier în data de 21.10.2021; negocierea clauzelor suplimentare și încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale - 22 - 29.10.2021.

Lista documentelor necesare pentru încheierea actelor adiționale/contractelor, pe domenii de asistență medicală, precum și formularele tipizate, se pot obține de la serviciile de specialitate din cadrul CAS Argeș, dar se regăsesc și pe site-ul instituției, www.casag.ro. Documentele necesare încheierii contractelor se transmit la adresa contractare2021@casag.ro în format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătură electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.