Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
miercuri 19 ianuarie 2022 13:35

Deputatul Mircia Chelaru: "Domnule ministru, decretați starea de necesitate, scoateți la lumină căpușarii, blocați la nivelul inițial prețurile!"

Miercuri, 27 octombrie, în Camera Deputaților a fost supus la vot Proiectul de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021/2022, precum și pentru completarea O.U.G. nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și Rezervația Biosferei Delta Dunării. Proiectul a trecut cu 285 voturi - "pentru", 1 - "contra", 0 - "abțineri", 1 - "nu votez". Astfel, vineri, 29 octombrie, președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat legea privind schema de compensare pentru consumul de energie.

Mircia Chelaru: "Problema energiei, a sistemului vital al unei națiuni - sistemul energetic - este o problemă de securitate națională!"

Cu această ocazie, Generalul (r) prof. dr. Mircia Chelaru, deputat din partea AUR, ales în Circumscripția 3 Argeș, a avut un nou discurs în Parlament, în care și-a exprimat punctul de vedere legat de acest subiect, mai sus menționat. Iată ce a declarat: "Iau cuvântul pentru că problema energiei, a sistemului vital al unei națiuni - sistemul energetic - este o problemă de securitate națională. Domnule ministru, ați făcut această lege sub impulsul necesității. Este cu adevărat o necesitate vitală, dar noi votăm astăzi - și alianța va vota această lege - cu spatele la zid, în fața unei realități cumplite! Această realitate cumplită vine dintr-un trecut pe care l-am acceptat într-un mod fie complice, fie tacit, fie ignorant, pentru că abuzarea sistemului național energetic nu a început de azi, de ieri. Nu au apărut de azi, de ieri, căpușarii, speculatorii de energie care cumpără întregul la ieftin și vând maximal pe vârf de sarcină. Sistemul energetic este în stare de colaps, domnule ministru, și aveți posibilitatea să vă însușiți regula stării de necesitate. Noi - statul român - vom plăti aceste compensări din ce, când nu mai producem nimic?! Tot din împrumuturi ca să-i îmbogățim pe cei care controlează pe mai departe sistemul. Ne păcălim, domnilor, dar îi păcălim în primul rând pe români că tot din taxele lor vor pleca în buzunarele celor care au ocupat - pentru că sistemul energetic român este sub ocupație! Mă adresez încă o dată domnului ministru. Cred că este momentul să tratați cu foarte mare seriozitate rece, nepolitic situația! Este nevoie ca în sistemul național energetic, pentru că este un pilon al securității naționale...domnule ministru, aveți curajul și decretați starea de necesitate, scoateți la lumină toți căpușarii, blocați la nivelul inițial prețurile și nu îmbogățiți pe ceilalți care vin să sugă din ceea ce statul român nu are de unde să dea... Este o problemă foarte gravă, am văzut că satisfacem unele grupuri. Legea este imperfectă, dar poate fi perfectibilă. Prima și nefericita rezultantă, o să vedeți că toate satele noastre, cătunele, primăriile care nu vor putea să-și plătească iluminatul public vor intra în întuneric. Este un sistem nefericit. V-am spus că votăm <<pentru>> că suntem cu spatele la zid, dar așa ceva nu este admisibil în România. Închei iar cu spatele la zid pentru că este legea dictaturii timpului limitat! Mulțumesc!".

Ce spune legea...

Potrivit acesteia, pentru perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022, se stabileşte o schemă de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale pentru următoarele categorii de clienţi finali: a) clienţii casnici; b) întreprinderi mici şi mijlocii, cabinete medicale individuale şi alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare; c) microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale; d) spitale publice şi private, unităţi de învăţământ publice şi private, precum şi creşe; e) organizaţii neguvernamentale, precum şi unităţile de cult; f) furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, prevede textul adoptat.


Schema de sprijin va cuprinde acordarea pentru clienţii casnici a unei compensaţii unitare în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh în cazul energiei electrice şi în valoare de cel mult 33% din valoarea componentei preţului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului. Valoarea compensaţiei poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de perioada de aplicare.
Pentru toţi operatorii economici, clienţi finali - IMM-uri, cabinete medicale individuale şi alte profesii liberale, microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale -, pentru fiecare loc de consum, vor fi exceptaţi, în cazul energiei electrice, de la plata contravalorii tarifelor reglementate, respectiv tariful de introducere/extragere din reţea, tariful de distribuţie, tariful de servicii de sistem, tariful de transport, precum şi de la plata certificatelor verzi, contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă şi accizei, iar, în cazul gazelor naturale, vor fi exceptaţi de la plata contravalorii costului de transport, tarifului de distribuţie şi accizei.
Schema de sprijin se aplică şi în cazul condominiilor cu încălzire centralizată având drept combustibil gazele naturale şi care au un singur punct de consum care deserveşte spaţiile locative din condominiu. Preţul de referinţă al energiei electrice este de 0,68 lei/kWh şi include tarifele reglementate pentru servicii de reţea, contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă, contravaloarea certificatelor verzi, acciză şi TVA, aplicabile la data de 30 octombrie 2021. Preţul de referinţă al gazelor naturale este de 125 lei/MWh şi nu include TVA, taxe şi tarife reglementate, tarife de înmagazinare, precum şi acciza, aplicabile la data de 30 octombrie 2021.
Preţul final achitat de clientul casnic pentru furnizarea de energie electrică/gaze naturale nu poate scădea sub preţul de referinţă. Consumul de energie electrică/gaze naturale al clienţilor casnici din perioada de facturare nu poate fi mai mic de 1 kWh pe zi energie electrică în perioada de facturare, respectiv 7 kWh pe zi gaze naturale şi nu trebuie să depăşească consumul de referinţă.
În vederea regularizării sumelor aferente schemei de sprijin, operatorii de distribuţie de energie electrică/gaze naturale au obligaţia ca, în perioada aprilie - iunie 2022, suplimentar faţă de citirile stabilite conform reglementărilor în vigoare, să efectueze citirea indexului contorului la clienţii finali care au beneficiat de schema de sprijin şi să comunice furnizorilor de energie electrică/gaze naturale datele de măsurare ale acestora, mai stabileşte proiectul.
De asemenea, preţurile la energie electrică şi gaze naturale se plafonează, pentru clienţii finali casnici, spitale publice şi private, unităţi de învăţământ publice şi private, creşe, organizaţii neguvernamentale, unităţile de cult, furnizori publici şi privaţi de servicii sociale la cel mult 1 leu/kWh, din care componenta de preţ a energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh, şi la cel mult 0,37 lei/kWh, din care componenta de preţ al gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,250 lei/kWh, mai stabileşte actul normativ adoptat.

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.