Doar 30 de cereri pentru ajutor de şomaj!

Absolvenţii de liceu din Curtea de Argeş nu par să se grăbească să-şi depună dosarele de căutător de loc de muncă, pentru a beneficia de un ajutor financiar din partea statului. Până joi, la ALOFM se prezentaseră doar 30 de tineri argeşeni. 

Pentru a beneficia de indemnizaţia de şomaj de 250 lei lunar timp de 6 luni, tinerii trebuie sã îndeplinească anumite condiţii.

„Cei care doresc să obţină un ajutor de şomaj, trebuie să îşi depună dosarul de căutător de loc de muncă în termen de 60 zile de la absolvire, adică de la 30 mai până pe 28 iulie”, a declarat Romică Floroiu, responsabilul agenţiei locale. 

„Deocamdată nu s-au prezentat mulţi absolvenţi de liceu, deoarece au fost ocupaţi cu examenul de bacalaureat. Ne aşteptăm la un număr mai mare în zilele următoare. Ar trebui să se grăbească să-şi depună documentele în termen, altfel vor pierde acest drept”, a mai precizat Romică Floroiu. 

Pentru a putea fi înregistraţi, tinerii trebuie sã depună un dosar cu următoarele documente: actul de identitate, certificatul de naştere, certificatul de căsătorie (dacã este cazul), diploma de absolvire a şcolii -  toate în original şi copie xerox -  adeverinţă eliberată de liceu, în care să fie menţionată data absolvirii (dacă din diplomă nu rezultã această dată), adeverinţă de la medicul de familie cu menţiunea „apt de muncã” şi declaraţie pe propria rãspundere, legalizată, din care să reiasă că nu a fost angajat de la terminarea şcolii şi că nu urmeazã alte forme de învăţământ.

 

Pin It