Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
miercuri 27 septembrie 2023 00:31

ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE - Arefu

In temeiul art.250 alin. (1), (4) din Legea  nr. 207 / 2015 privind  Codul de procedura fiscala, se face cunoscut ca in ziua de 13.10.2023, ora 11:00 la sediul Primariei Arefu din Comuna Arefu, Sat Arefu, Nr. 418, Judetul Arges se vor vinde la licitatie urmatoarele bunuri imobile, in proprietatea debitorului urmarit Bujoianu Raducu Dorel, a doua licitatie:

⦁ TEREN Extravilan - PADURE - 464,00 mp
⦁ TEREN Extravilan – DRUM – 36,00 mp
Pretul de pornire al licitatiei 11 025 lei.
Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile imobile NU ESTE CAZUL
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare.
Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente:

⦁ Oferta de cumparare;
⦁ Dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma
scrisorii de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua in contul IBAN RO87TREZ0485006XXX001433, deschis la Trezoreria Mun. Curtea de Arges, cod de identificare fiscala 4583950, utilizand nr dosar de executare 1443;
⦁ Imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;
⦁ Pentru persoenele juridice romane, copia certificatului unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;
⦁ Pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;
⦁ Pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;
⦁ Pentru persoanelel fizice traine, copie de pe actul de identitate/pasaport;
⦁ Declaratia pe propria raspundere a ofertantului prin care se certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul.

Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemnea, respective:

Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0248.730.210.

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 10 lei, pe trei luni 28 de lei, pe șase luni 54 de lei, iar pe un an 100 de lei.