Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
mari 16 iulie 2024 06:01

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND ÎNCHIRIERE TEREN ÎN SUPRFAȚĂ DE 9160 MP PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI CEPARI

1. Informații generale privind locatorul:
UAT COMUNA CEPARI, JUDEȚUL ARGEȘ, CU SEDIUL ÎN SAT CEPARII PĂMÂNTENI NR. 39, TEL/FAX 0248.545.043.


2. Informații generale privind obiectul închirierii:
TEREN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI CEPARI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9160 MP, SITUAT ÎN SAT CEPARII PĂMÂNTENI, PUNCTUL, „TEREN DE SPORT”, COMUNA CEPARI, JUDEȚUL ARGEŞ PENTRU AMENAJARE SPAȚII PROVIZORII DE CAZARE.


2.1 Procedura aplicată:
LICITAȚIE PUBLICĂ - DEPUNERE OFERTE.


3. Informaţii privind documentația de atribuire:
3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intră în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
RIDICARE DE LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI CEPARI


3.2. Denumirea și adresa compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentația de atribuire:
COMPARTIMENTUL SECRETARIAT (între orele 08:00- 15:30).


3.3. Costul și condițiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar:
50 LEI - CU CHITANȚĂ LA CASIERIA PRIMĂRIEI CEPARI sau ORDIN DE PLATĂ CONT: RO84TREZ0485006XXX001390, deschis la Trezoreria Curtea de Argeş.


3.4. Taxa participare la licitație:
50 LEI - CU CHITANȚĂ LA CASIERIA PRIMĂRIEI CEPARI sau ORDIN DE PLATĂ CONT: RO84TREZ0485006XXX001390, deschis la Trezoreria Curtea de Argeş.


3.5. Dată limită pentru solicitarea clarificărilor:
03.10.2023, ora - 15:30


4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Dată limită de depunere a ofertelor:
09.10.2023, ora - 15:30


4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
REGISTRATURĂ - PRIMĂRIA COMUNEI CEPARI


4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
UN EXEMPLAR ORIGINAL, UN EXEMPLAR ÎN COPIE


4.4 Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
10.10.2023, ora - 10:00


5. Întocmirea raportului procedurii de licitație:
11.10.2023, ora - 10:00


6. Comunicarea rezultatului procedurii de licitație - afișare la avizierul primăriei:
11.10.2023, ora - 15:30


7. Depunerea contestațiilor:
16.10.2023, ora - 15:30 - Sediu primărie- Registratură


8. Soluționarea contestațiilor:
17.10.2023, ora - 15:30


9. Semnarea contractului de închiriere.
25.10.2023 ora - 10:00.

Primar,
Alexei Cristian Ciobanu

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 10 lei, pe trei luni 28 de lei, pe șase luni 54 de lei, iar pe un an 100 de lei.