Aveţi datorii la Finanţe? Puteţi cere eşalonarea lor!

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş reaminteşte contribuabililor, persoane fizice şi juridice care au obligaţii fiscale restante, că pot beneficia de eşalonarea la plată a acestora. Eşalonarea se poate acorda pe o perioada de cel mult 5 ani.

Eşalonările la plată se solicită de către contribuabili în baza unei cereri depuse la registratura organului fiscal competent sau comunicate prin poştă, cu confirmare de primire. Cererea contribuabililor se soluţionează în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării acesteia, prin emiterea unei decizii de eşalonare la plată, a unei decizii de amânare la plată sau a unei decizii de respingere a cererii de acordare a eşalonărilor la plată. ”Datoriile la bugetul consolidat al statului se pot eşalona în conformitate cu prevederile OUG 29/2011, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, avem în vedere OUG 40/2014 care a lărgit sfera obligaţiilor care puteau fi supuse solicitării de eşalonare la plată”, a declarat Tatiana Plăiaşu, consilier executare silită în cadrul DGFPA Curtea de Argeş.

Această eşalonare se acordă dacă sunt respectate câteva condiţii: contribuabilul are depuse toate declaraţiile, trebuie să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare, să aibă constituită o garanţie, să nu se afle în procedura insolvenţei, şi să nu se afle în dizolvare. Eşalonarea se poate acorda pe o perioada de cel mult 5 ani, nefiind necesară constituirea de garanţii pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată de până la 5.000 de lei în cazul persoanelor fizice şi, respectiv, 20.000 de lei în cazul persoanelor juridice.

 

Pin It