Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
duminic 23 ianuarie 2022 02:44

Primăriile vor încasa 40% din redevența pentru nisip, pietriș, ape minerale, cărbuni, minereuri și alte resurse de suprafață

În şedinţa de miercuri, Guvernul a aprobat procedura privind încasarea redevenţei obţinute prin concesionarea din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului. Astfel primăriile și consiile județene vor putea încasa 80% din redevența pentru exploatarea nisipului, pietrișului, apelor minerale și alte resurse.

Pentru redevența din activități de exploatare a terenurilor cu destinaţie agricolă: 40% merge la bugetul local al județului; 40% la bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului; 20% la bugetul de stat.

Pentru exploatările de ape minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, minereuri feroase, neferoase, de aluminiu şi roci aluminifere, radioactive, pământuri rare şi disperse, pietre preţioase şi semipreţioase, produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape minerale terapeutice, ape termominerale, ape geotermale şi gazele care le însoţesc, gaze necombustibile, nămoluri şi turbe terapeutice, cărbuni, metale nobile, substanţe nemetalifere, roci magmatice, roci metamorfice, călcare industriale şi de construcţii, dolomită, gresie şi tufuri industriale, argile, marne, loess, nisip şi pietriş, nisip şi roci caolinoase, alabastru industrial, piatră ponce, sienite nefelinice, gips, cretă, nisip silicios, bentonită, nisip caolinos, ardezie şi diatomită, bazalt ornamental, dacit ornamental, andezit ornamental, riolit ornamental, granit ornamental şi granodiorit ornamental, alabastru ornamental, aragonit ornamental şi siliconite ornamentale, marmură, calcar ornamental, gresie ornamentală, travertin şi tufuri ornamentale, sistemul de încasare a redevenței este: 35% la bugetul local al județului pe teritoriul căruia există activitatea de exploatare; 45% la bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, pe teritoriul căreia/căruia există activitate de exploatare; 20% la bugetul de stat.

Bani în plus la bugetul autorităților locale

„Era nevoie de acest act normativ întrucât, deşi există legislaţie care prevede ca 80% din redevenţele provenite din exploatările de suprafaţă să revină autorităţilor locale şi judeţene şi 20% să fie virate către bugetul de stat, în lipsa unei metodologii, această lege nu era aplicată. Conform prevederilor Codului administrativ, aceste venituri vizează, în mare parte, autorităţile locale şi judeţene, iar măsurile propuse prevăd aplicarea acestui drept”, a explicat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Hotărârea de Guvern va impune concesionarului să vireze din redevenţa pe exploatarea terenurilor agricole, respectiv a resurselor minerale de suprafaţă, inclusiv a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, exploatate pe teritoriul unei localităţi, în proporţie de 80% autorităţilor locale şi judeţene, iar 20% la bugetul de stat.

„Aşadar, sumele provenite din redevenţă înseamnă bani în plus la bugetul autorităţilor locale şi judeţene, bani care vor putea fi folosiţi pentru dezvoltarea comunităţilor. În anul 2021, de exemplu, au fost încasate 421.712.000 de lei din concesionarea activităţilor de exploatare a resurselor la suprafaţă, din care 337.370.000 de lei, reprezentând 80%, vor fi virate către bugetele locale. În anul 2022, estimăm că peste 300 de milioane de lei să intre în bugetele locale prin aceste tipuri de activităţi”, a arătat ministrul Dezvoltării.

 

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.