George Baciu: "Cincizeci şi cinci" (variaţiuni de luat în seamă)

 Cartea cuprinde scurte texte literare care au ca temă momente şi aspecte din viaţa scriitorului George Baciu şi este dedicată împlinirii frumoasei vârste de 55 de ani. Prin aceste texte, poetul George Baciu îndeamnă pe cititor să gândească în alte tipare decât cele obişnuite, întrucât cuvintele intră într-un adevărat joc al ideilor. Pentru înţelegerea unor asemenea texte sunt solicitate raţiunea, imaginaţia şi sensibilitatea la nou şi la frumos.

Pentru înţelegerea comentariilor pe care le voi face cu privire la aceste texte literare, înrudite  cu eseurile filozofice, voi da scurte exemple din carte. Unul dintre texte se referă la oameni: „Oamenii sunt nişte virgule distanţate de puncte. Freamătul întâmplării că sunt nu este altceva decât inocenţa trupului deşirat pe cruce, la marginea infinitului cu oboseli de materie”.

Aşadar, textele exprimă un gând personal sau o judecată de valoare, într-un stil plastic şi concentrat. Şi în aceste scrieri, poetul şi prozatorul George Baciu se dovedeşte a fi o fire reflexivă, dominată de frământări, îndoieli, tensiuni intelectuale, intransigenţe etice - stări exprimate în mărturisiri directe. În toate textele se observă o relaţie directă între tensiunea lirică exprimată şi alcătuirea frazelor: „Viaţa e ca un dans. Te exprimă, nu te explică. La fel şi amanta care îţi oferă ceea ce poartă în ea. Gustul nefinit al clipei trăite”. Una dintre temele frecvente în creaţia literară a domnului Baciu e singurătatea: „Iubesc singurătatea, pentru că ea este viciul confesiunii. Sufletul cade în el şi înlătură subiectivismul, torturează monotonia logicii insuficientă în explicarea greşelilor raţiunii”... Din acest text se poate observa ineditul asociaţilor de idei şi imagini prin care autorul obţine o comunicare liberă şi originală, care solicită cititorului o bogată şi variată imaginaţie creatoare, precum şi o anume sensibilitate la stări lirice diferite. În texte găsim fraze care cuprind adevărate aforisme - acele scurte propoziţii, bine formulate, care exprimă un gând personal deosebit sau o înţelepciune de viaţă, o judecată de valoare. Exemplu: „Viaţa lipsită de pasiuni este deja moartă. Nu conţine nici un tremur de umanitate, nu admite orgoliu şi nici antinomii”...

Textele din această carte, atât de asemănătoare cu poeziile domnului Baciu, vin să confirme că autorul este un liric reflexiv, un mare neliniştit, frământ de dorinţa arzătoare de a cunoaşte tot mai mult şi tot mai adânc sensul intim al existenţei. Sensibilitatea metafizică şi vocaţia creatoare, sunt trăsături care definesc profilul spiritual al scriitorului George Baciu. Acum, la aniversarea zilei sale de naştere îi urăm LA MULŢI ANI!

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!