TABLETĂ DE SCRIITOR - PLĂCERILE SIMPLE ŞI MULŢUMIREA DE SINE

Unii se mulţumesc doar cu plăceri simple: lectura unei cărţi, întâlnirea cu un prieten, o excursie într-un ţinut pitoresc, satisfacţiile profesionale imediate. Alţii nu se mulţumesc nici cu bogăţiile cele mai mari; din ce au, din aceea se lăcomesc să obţină mai mult; din ce sunt mai sus, din aceea tânjesc să ajungă în vârful piramidei - dar nu aspiră spre satisfacţii mai deosebite, de natură spirituală, proiectând doar o mărturie a concretului, crezând că acestea sunt suficiente, de vreme ce le satisfac cerinţele trupului, fără a se mai gândi şi la cele de natură morală.

A te mulţumi în cadrul unor plăceri simple nu înseamnă neapărat a duce o viaţă simplă, ci raţională şi bine organizată. În felul acesta, suntem scutiţi de marile zbuciume ale vieţii, altfel decât alţii care, din cauza abuzurilor, ajung mai repede la pieire - ca aceia care se sinucid din cauza unui faliment inevitabil, ori a unei iubiri compromise. Dar a ţinti spre satisfacţii spirituale mai înalte şi rafinate, este, de asemenea, o pornire umană, se pare că mai folositoare decât celelalte - şi mai evidentă.

Mulţumirea de sine, generată de plăcerile temperate înseamnă echilibru şi continuitate. Nimeni nu trebuie să uite că toţi suntem muritori, nici unul să nu creadă că poate depăşi limitele vieţii sale prin trufie, lăcomie sau ilegalitate. Nu luăm nimic cu noi în mormântul liniştitor, iar liniştea n-o putem obţine abia în pragul morţii, doar prin mărturisiri, căutând împăcarea cu sine şi cu ceilalţi, având conştiinţa că, pe pământ, am săvârşit unele greşeli sau abuzuri. Dincolo de noi se ivesc uneori roadele culturale ale unor minţi inteligente şi inspirate, bunuri ale informării şi sensibilităţii noastre, ale talentului şi dăruirii, care pot fi transmise din generaţie în generaţie - şi retransmise, în continuare, în toată frumuseţea şi statornicia lor, ca nişte valori spirituale.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!