Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
duminic 23 ianuarie 2022 01:40

Eminescu, omagiat într-un cadru intim de cenacliștii de pe lângă Biblioteca Municipală

O întâlnire literară restrânsă s-a derulat ieri la Biblioteca Municipală, Secția pentru Copii și Tineret, cu scopul de marcare a Zilei Culturii Naționale și, implicit, de evocare a Poetului Național. Întrucât contextul pandemic încă face victime, la acest moment sărbătoresc moderat de managerul ing. Marian Ghiță nu au putut participa decât câțiva profesori de Limba și literatura română, recunoscuți pentru pasiunea față de viața și opera Poetului Național Mihai Eminescu: prof. Florica Popa, Ion Ionescu-Bucovu, Nicolae Moisescu, prof. dr. George Baciu și medicul (și poetă) Mihaela Aritina Ionescu.

"Geniul tutelar al spiritualităţii româneşti" a fost omagiat printr-un modest, dar concentrat program în care s-au cuprins discuții privind viața și opera, trecerea în revistă a unor episoade-cheie care i-au marcat existența și forța creatoare, lectura unor poezii emblematice și fredonarea câtorva compoziții muzicale pe versuri eminesciene. S-a amintit, desigur, de faptul că acesta cunoştea literatura română de la originile ei, avea bogate cunoştinţe de literatură universală, cu deosebire cunoştea literatura romantică germană, poezia italiană şi spaniolă, îi citise pe marii romantici francezi şi englezi, precum şi pe scriitorii Marlowe şi Shakespeare.

Dovadă că versurile sale care ating sublimul încă trezesc acea trăire sufletească de maximă tensiune, acea iubire care aspiră spre absolut şi nemurire, membrii Cenaclului „Nicolae Velea” au mărtursit că în cele două ore alocate întrunirii au simțit că au renăscut. Dorul pentru asemenea momente a fost mare și lipsa lor a creat suferință în rândul celor câțiva membri care au mai rămas în cenaclul literar local. Cu toții speră la o revenire la normalitate, la recăpătarea libertății și bucuriei de a se întâlni fără obstacole și a discuta despre marii noștri scriitori, despre istoria și cultura țării, chiar dacă lucrurile nu vor mai fi vreodată cum au fost în lipsa unor importante nume din această comunitate a iubitorilor de cultură... Și dacă tot ne amintim, iată cu ce admirație vorbea prof. Constantin Voiculescu, președintele de onoare al Cenaclului „Nicolae Velea”, despre Marele Poet: „Creaţia eminesciană se manifestă şi astăzi ca un centru de forţă spre care converg eforturile de expresivitate şi originalitate ale poeziei române contemporane. În concepţia eminesciană <<vertebrele naţionalităţii>> sunt istoria şi limba. Prin ele un popor poate să se cunoască pe sine, să-şi păstreze sănătatea sufletească şi <<tinereţea etnică, să-şi conserve seninul neamului>>. Legătura cu folclorul legitimează opera scriitorilor şi Eminescu le recomandă acestora, indiferent de epoca în care trăiesc, să se adape la <<izvorul curat ca lacrima şi mai preţios ca aurul al poeziei noastre populare>>. Din spiritul popular, poetul Eminescu a extras muzicalitatea, plasticitatea, armonia şi frăgezimea versurilor sale. Tot Eminescu a introdus în poezia noastră adevărata cugetare ca fond şi adevărata artă ca formă.”

Managerul Bibliotecii, ing. Marian Ghiță, ne-a informat că în zilele următoare va ieși de sub tipar și Antologia Cenaclului „Nicolae Velea”, care va cuprinde creații ale membrilor organizației și în jurul căreia se va organiza un eveniment pentru a-i marca apariția. De altfel, tot cu prilejul Zilei Culturii Naționale, la Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” prof. Ion Ionescu-Bucovu, în colaborare cu Biblioteca Municipală și prof. Otilia Ionescu, a pregătit o expunere despre viața lui Mihai Eminescu. Au fost invitați pr. prof. dr. Dan Obrocea și pr. consilier Vasile Ilina, ambii din partea Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. Publicul țintă a fost constituit din elevii de clasa a IV-a, cărora le-a fost sădită în suflet sămânța admirației pentru Poetul Național.

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.