Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
mari 24 mai 2022 17:58

Raportul prefectului în legătură cu sclavii din Berevoeşti - Amenzi şi controale în toate comunităţile de romi!

După ce scandalul izbucnit în comuna Berevoeşti a ajuns subiect de presă la nivel naţional, prefectul Cristian Soare a dispus efectuarea unui control amănunţit în localitate, în urma căruia s-au tras concluzii dureroase. Astfel, în urma verificărilor întreprinse la sediul primăriei de către Corpul de control şi AJPIS, a rezultat că din cele 38 persoane aflate în arest preventiv sau în arest la domiciliu, 14 beneficiau de ajutoare sociale în cadrul a 8 dosare de ajutor social. Din verificarea dosarelor, a rezultat că acestea erau întocmite necorespunzător, fiind identificate  deficienţe în cererile care nu erau soluţionate la timp, anchetele sociale nu erau efectuate în termen legal, dispoziţiile primarului nu erau emise în termen şi nu erau comunicate beneficiarilor, iar în unele cazuri, dosarele nu conţineau copii ale documentelor de identitate sau ale existenţei bunurilor pe care le deţinea familia beneficiară de ajutor social. Pentru toate aceste deficienţe au fost aplicate 8 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 17.000 lei, dintre care trei primarului Florin Proca (în valoare de 7.500 lei), tot atâtea secretarului comunei, de aceeaşi valoare şi două asistentului social din cadrul primăriei, în valoare de 2.000 lei.

"Inapţi" de muncă

În majoritatea cazurilor, titularii dosarelor de ajutor social erau scutiţi temporar de muncă în folosul comunităţii deoarece prezentau adeverinţe medicale. Au fost identificate peste 40 de astfel de adeverinte medicale eliberate de un medic specialist ORL de la Spitalul Municipal din Câmpulung, existând situaţii în care ambii soţi au beneficiat de adeverinţe medicale eliberate în aceeaşi zi, cu aproximativ acelaşi diagnostic. Prefectul a anunţat că această situaţie va fi sesizată Casei de Asigurări de Sănătate Argeş şi Colegiului Medicilor.

Se extind verificările!

Întrucât există suspiciunea că anchetele sociale nu au fost făcute potrivit legii, existând posibilitatea ca aceste persoane să obţină şi alte venituri, prefectul a anunţat că a extins verificările prin solicitarea de date şi informaţii şi de la alte instituţii. În situaţia în care se va dovedi că beneficiarii obţineau şi alte venituri decât cele declarate, plata ajutoarelor sociale va fi sistată. Se va verifica şi dacă la nivelul administraţiei publice locale era cunoscută existenţa acestor persoane lipsite de libertate în mod ilegal. 

Un "sclav" mort în condiţii suspecte

Cu ocazia controlului dispus de Instituţia Prefectului s-a efectuat şi o acţiune de informare-documentare pentru a se stabili dacă la nivelul autorităţii publice locale se ştia despre existenţa unor astfel de cazuri. Din verificări au rezultat următoarele: în data de 1 noiembrie 2015 a murit în condiţii suspecte una dintre persoanele sechestrate, persoană cu identitate necunoscută. Condiţiile producerii acestui deces fac în prezent obiectul unui dosar de cercetare penală la IPJ Argeş. După acest evenimentul nefericit, primarul comunei a transmis în data de 9 noiembrie 2015 două adrese catre postul de poliţie din localitate şi, respectiv, către Secţia Rurală de Poliţie Schitu Goleşti, unde este arondată comuna Berevoeşti. În aceste adrese, primarul afirma că "există suspiciuni că în unele familii se află minori fără acte de identitate care sunt folosiţi la diverse activităţi care nu sunt specifice vârstei lor" şi solicita organelor de poliţie să ia măsuri pentru identificarea lor. Acestea îi transmit primarului că, potrivit Legii protecţiei copilului, prin Compartimentul de Asistenţă Socială, acesta are obligaţia de a efectua o anchetă socială şi de a sesiza de urgenţă DGASPC în legătură cu faptul că ar exista în localitate astfel de cazuri. În data de 09.12.2015, primarul a constituit o comisie pentru a identifica familiile cu minori care nu deţin acte de naştere sau de identitate, în vederea punerii acestora în legalitate pe linie de stare civilă, deci nu pentru a identifica minori puşi la muncă forţată, aşa cum preciza în adresele transmise Poliţiei.

Adrese şi anchete sociale - fără rezultat!

Abia peste 2 luni, în data de 6 ianuarie 2016, primarul comunei Berevoeşti, prin Compartimentul de Asistenţă Socială, a făcut o aşa-zisă anchetă socială la domiciliul unui suspect în acest dosar, unde nu a identificat minori sechestraţi sau supuşi la muncă forţată. Practic, în toată acestă chestiune, de o gravitate extremă, din raportul prefectului se constată că primarul s-a limitat să trimită două adrese şi să efectueze formal o aşa-zisă anchetă socială în care nu a descoperit nimic. 

Prefectul Cristian Soare: "Primarul ştia!"

În acest context se face precizarea că, potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecţia copilului, primarul, prin Serviciul de Asistenţă Socială, dacă există motive temeinice de a suspecta că viaţa şi securitatea copilului sunt primejduite într-o familie, are dreptul să facă vizite la domiciliu şi să obţină informaţii despre sănătatea şi îngrijirea lor, iar dacă se constată că dezvoltarea lor este pusă în primejdie, trebuie să anunţe de urgenţă DGASPC pentru preluarea acestora. Toate aceste elemente, anunţă prefectul, conduc la concluzia că primarul comunei Berevoeşti, după cum chiar el afirmă în cele două adrese transmise Poliţiei, ştia despre existenţa unor minori suspuşi la muncă forţată în localitate, însă nu a făcut nimic concret pentru identificarea şi salvarea acestora.

Controale în toate comunităţile de romi!

După stabilirea concluziilor în urma verificărilor din comună, prefectul a dispus unele măsuri pentru a se asigura că nu mai există astfel de cazuri în judeţ, precum a fost cel de la Berevoeşti. Astfel, Instituţia Prefectului a demarat împreună cu Poliţia şi Jandarmeria o serie de acţiuni de control în toate comunităţile de romi. De asemenea, se vor organiza întâlniri periodice cu primarii şi liderii comunităţilor mari de romi din judeţ. Prima astfel de întâlnire va fi organizată mâine, la ora 11.00, la Primăria Valea Mare Pravăţ, la care vor participa primarii, liderii comunităţior de romi din Valea Mare Pravăţ, Cetăţeni, Stoeneşti şi Dragoslavele, inspectorul şcolar pentru minorităţi, directorii şcolilor coordonatoare din comunele respective şi şeful secţiei rurale de poliţie din zonă. Următoarele întâlniri vor avea loc la Câmpulung (Lereşti, Bughea de Sus şi Bughea de Jos), în data de 2 august 2016 şi la Vlădeşti (Aninoasa, Berevoeşti, Bălileşti), în data de 5 august.

Experţi locali pe problemele romilor 

În acest context, prefectul mai anunţă că s-a elaborat deja şi se va aproba astăzi Strategia judeţeană de incluziune socială pentru anul 2016, aceasta cuprinzând acţiuni specifice comunităţilor de romi, în domeniul ordinii publice şi prevenirii infracţiunilor, asistenţei sociale etc. Din acelaşi raport mai reiese că la Berevoeşti, deşi comunitatea de romi este numeroasă - circa 900 persoane, cu pondere extrem de importantă în totalul populaţiei, nu există angajat la Primărie un expert local pe problemele romilor. În comunitate nu există, de asemenea, nici mediator sanitar sau asistent comunitar. Nu a existat, din păcate, la nivelul autorităţii publice locale, interes pentru înfiinţarea şi ocuparea acestor posturi. 

Situaţia persoanelor traficate 

Cei doi minori preluaţi de DGASPC la Berevoeşti, de 11 şi 13 ani, sunt în acest moment în plasament în regim de urgenţă la Centrul de Evaluare şi Primire în Regim de Urgenţă Piteşti. Cei 12 adulţi au fost plasaţi la domiciliul lor, al părinţilor sau rudelor din judeţele Olt (4 persoane), Vâlcea (2 persoane), Teleorman (2 persoane), Argeş (2 persoane), Dâmboviţa (o persoană) şi Constanţa (o persoană).

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.