Tichete de grădiniţă în valoare de 4.850 lei

 

În prima jumătate a acestui an fost întocmite 97 dosare pentru stimulente educaţionale acordate sub formă de tichete sociale pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani, care frecventează grădiniţe şi care provin din familii defavorizate. Astfel, în luna martie s-au dat 22 tichete pentru grădiniţă, în aprilie - 24, în mai - 26, iar în iunie - 25. Valoarea nominală a unui tichet este de 50 lei, iar necesarul de plată se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din Taxa pe Valoarea Adăugată, prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. 

Pin It