Avize consultative necesare obţinerii Atestatului de producător pentru localităţile din judeţul Argeş

În perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2019, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană a emis 422 avize consultative necesare obţinerii atestatului de producător pentru localităţile din Argeş, în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol. Aceasta reglementează modul de desfăşurare a activităţilor economice, de valorificare de către producătorii agricoli, persoane fizice sau persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse.
Astfel, atestatul de producător se eliberează, la cerere, persoanelor fizice care optează pentru desfăşurarea unei activităţi economice în sectorul agricol, pe baza datelor din Registrul Agricol. Atestatul de producător cuprinde informaţii privind numele, prenumele şi datele de identificare ale producătorului agricol, pe baza datelor din Registrul Agricol. Valabilitatea actului este de 7 ani de la data emiterii. Atestatul de producător se eliberează de către primar în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ emis de către Direcţia pentru Agricultură Judeţeană, pentru localităţile din judeţul Argeş unde nu au fost înregistrate structuri asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, care să ducă la îndeplinire prevederile art. 3, alin. (5) din Legea nr. 145/2014. Exercitarea activităţilor de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie de către producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător se realizează în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. Se interzice vânzarea produselor cumpărate de la terţe persoane în baza carnetului de comercializare. Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este valabil 7 ani şi se eliberează la cerere solicitantului de către primarul pe a cărui rază de competenţă se află terenul/ferma/gospodăria în care se obţin produsele estimate a fi destinate comercializării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, după verificarea existenţei atestatului de producător, verificarea faptică în teren a existenţei produsului/produselor supus/supuse comercializării şi după obţinerea avizului consultativ. Se pot emite, la cerere, mai multe carnete de comercializare, ne-a informat directorul executiv al DADR Argeş, Vasile Roman.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It