Sute de locuri la Academia de Poliţie şi la şcolile M.A.I.!

Ministerul Afacerilor Interne a publicat numărul de locuri la admiterea organizată în 2019 şi ianuarie 2020, la Academia de Poliţie şi în şcolile M.A.I. Depunerea cererilor de înscriere se va face astfel: până la data de 24 mai 2019 - pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie-august 2019 la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" şi la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru M.A.I. (din structura MApN şi SRI); până la data de 15 noiembrie 2019 - pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2020 la şcolile postliceale ale M.A.I. Concursul de admitere la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" se va desfăşura în perioada 22 iulie-13 august 2019, iar cel pentru şcolile M.A.I. va avea loc în perioada 10-23 ianuarie 2020.
Locuri scoase la concurs Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza": Facultatea de Poliţie - 290 locuri la frecvenţă şi 36 la frecvenţă redusă; Facultatea de Poliţie de Frontieră - 70 locuri la frecvenţă şi 7 la frecvenţă redusă; Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative - 115 locuri la frecvenţă şi 100 la distanţă; Facultatea de Jandarmi - 70 locuri la frecvenţă şi 7 la frecvenţă redusă; Facultatea de Pompieri - 50 locuri la frecvenţă; Facultatea de Arhivistică - 25 locuri la frecvenţă.
Locuri scoase la concurs în şcolile M.A.I.: Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" , Câmpina - 765 locuri; Şcoala de Agenţi de Poliţie "Septimiu Mureşan", Cluj-Napoca - 162 locuri; Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră "Avram Iancu", Oradea - 150 locuri. Condiţiile legale de recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a poliţiştilor sunt următoarele: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege. Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ sunt următoarele: să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificare cu ocazia examinării medicale); să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It