Amenzi pentru munca "la negru": 243.000 lei!

Luna trecută, ITM Argeş a efectuat un număr de 136 controale care au vizat folosirea persoanelor fără forme legale. La 18 angajatori au fost depistate ca lucrând fără acte 31 persoane. În urma acestor controale au fost aplicate 34 sancţiuni, dintre care 19 amenzi, valoarea lor fiind în sumă totală de 243.000 lei. A fost şi un caz în care s-au găsit mai mult de 5 persoane care munceau "la negru" şi au fost sesizate organele de cercetare penală, conform prevederilor art. 264, alin. 4, din Codul muncii, republicat. 

Dezavantajele ce rezultă în urma desfăşurării unei activităţi de către o persoană fără întocmirea de către angajator a formelor legale de angajare sunt umătoarele: lipsa vechimii în muncă, a siguranţei salariului, a ajutorului de şomaj, a dreptului la pensie, cea a dreptului de asistenţă medicală gratuită, a concediilor medicale şi de odihnă. În urma controalelor au fost declarate următoarele deficienţe: neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat; neacordarea drepturilor salariale; netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor; necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit; neîncheierea contractului individual de muncă în formă scrisă; nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal; neacordarea indemnizaţiei pentru întrerupere temporară de activitate. Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe au fost transporturi, construcţii şi comerţ-panificaţie, baruri, restaurante şi jocuri de noroc.

 

Pin It