Sancţiuni de 121.500 lei date de ITM pentru munca "la negru" 

În intervalul 1-15 august, ITM Argeş a efectuat un număr de 46 controale pentru diminuarea numărului de persoane ce desfăşoară activitate fără forme legale. Astfel, la 18 angajatori au fost depistate ca lucrând fără forme legale de angajare un număr de 26 persoane. În urma acestor controale au fost aplicate 18 sancţiuni, din care 9 amenzi, valoarea lor fiind în sumă de 121.500 lei. Din cuantumul amenzilor, 10.000 lei a reprezentat sancţiune pe Legea nr. 1256/2011 privind privind condiţiile de funcţionare şi autorizare a agentului de muncă temporară. La 2 angajatori au fost găsite peste 5 persoane care prestau activitate fără forme legale de angajare. În acest caz au fost sesizate organele de cercetare penală pentru a se lua măsurile legale.

ITM Argeş revine astfel cu informarea privind dezavantajele ce rezultă în urma desfăşurării unei activităţi de către o persoană fără întocmirea de către angajator a formelor legale de angajare. Printre acestea, cele mai mai importante sunt lipsa vechimii în muncă, a siguranţei salariului, ajutorului de şomaj, a dreptului la pensie, lipsa dreptului de asistenţă medicală gratuită, a concediului medical şi a celui de odihnă. Deficienţele constatate în urma controalelor au fost următoarele: neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat; neacordarea drepturilor salariale; netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor; necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit; neîncheierea contractului individual de muncă în formă scrisă. Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe au fost transport, construcţii, exploatări forestiere, fabricare ceramică, panificaţie şi alimentaţie publică.

 

Pin It