Urmele industrializării: Argeşul are peste 100 zone contaminate!

Peste 200 locuri din România sunt contaminate şi aproximativ 2.000, potenţial contaminate. Printre judeţele cu cele mai multe zone afectate se numără Hunedoara, Caraş-Severin, respectiv Giurgiu, Argeş şi Maramureş. Guvernul a aprobat Strategia Naţională şi Planul Naţional pentru Gestionarea Siturilor Contaminate, documente ale căror prevederi au în vedere diminuarea problemelor generate de contaminarea solului şi a apelor subterane, precum şi a riscurilor provocate de acestea pentru sănătatea umană şi pentru mediu. Ele constituie punctul de plecare pentru viitoare iniţiative legislative care vor trebui să asigure aplicarea proceselor de remediere durabilă a siturilor contaminate.

Inventarul naţional al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului a fost actualizat în noiembrie 2013, iar pe baza datelor obţinute de la autorităţile publice locale s-a constatat un total de 1.183 situri potenţial contaminate. Judeţele cu cele mai multe astfel de situri sunt Giurgiu (223), Argeş (111) şi Maramureş (109), iar cele în care se află cele mai puţine zone poluate sunt Iaşi, Tulcea şi Satu-Mare.

Zonele contaminate sunt cele în care s-au desfăşurat în principal activităţi din industria minieră şi metalurgică, unde procesarea şi depozitarea deşeurilor s-a făcut fără măsuri preventive, iar impactul cel mai mare asupra mediului provine de la iazurile de decantare şi de la haldele de steril, precum şi de la instalaţiile de prelucrare. De asemenea, industria chimică, prin ansamblul de combinate chimice, petrochimice şi fabrici de medicamente, abandonate sau desfăşurând încă activităţi, a constituit un alt sector economic cu impact asupra mediului.

 

Pin It