Peste 2.000 argeşeni beneficiază de majorări de 10%

Începând cu luna decembrie 2015, rentele acordate veteranilor de război, văduvelor de război şi urmaşelor veteranilor de război au fost majorate cu 10%. Acordarea acestor drepturi se face începând cu plata lunii ianuarie 2016, lună în care se va achita şi diferenţa de majorare a rentelor cuvenite pentru decembrie 2015. Această diferenţă va fi regăsită pe talonul mandat de plată, la rubrica "Drepturi restante". În conformitate cu prevederile art. 13 şi 14 din Legea nr. 44/1994, modificată şi completată prin OUG nr. 9/2015, veteranii de război cărora le-au fost conferite ordine şi medalii pentru faptele de arme săvârşite pe câmpul de luptă beneficiază de rente, stabilite în funcţie de cuantumul brut al soldelor funcţiilor de bază a unui sublocotenent. În judeţul Argeş vor beneficia de rentele majorate cu 10% un număr de 2.054 persoane care au calitatea de veteran de război, văduve de război şi văduve de veteran de război. 

 

Pin It