Solicitări din Curtea de Argeş pentru Ministerul Sănătăţii 

În ediţiile anterioare ale ziarului nostru vă prezentam situaţia incertă în care se află medicii de familie din întreaga ţară, inclusiv cei din Curtea de Argeş, legat de modul în care sunt nevoiţi să-şi desfăşoare activitatea, din cauza faptului că nu a fost semnat contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate. La începutui lunii aprilie chiar au protestat în acest sens, pentru că orice reţetă, bilet de trimitere sau concediu ar fi eliberat, le-ar fi fost imputat lor. Ca o rezolvare de moment, în zilele de 4 şi 5 aprilie au fost semnate actele adiţionale la contractul cu C.A.S., urmând ca la 1 iulie să se semneze noul contract. Modificările pe care le cer medicii de familie din întreaga ţară trebuie să se regăsească în reglementările noului contract. 

Dr. Chefani a anticipat 

În 2008, medicul de familie Jean Chefani a trimis Ministerului Sănătăţii o adresă prin care a solicitat o serie de modificări în modul în care li se permite medicilor să îşi desfăşoare activitatea, motivând faptul că astfel pacientul va beneficia mult mai rapid de servicii medicale. "Pentru o mai bună desfăşurare a activităţii medicului de familie, în vederea acordării asistenţei medicale de urgenţă şi de profilaxie în teritoriul deservit şi ţinând cont de dotarea cabinetelor medicale cu mijloace de locomoţie proprii care intră în categoria maşini speciale, cred că o părere obiectivă privind specificul activităţii medicului de familie, <<vârf de lance>> în acordarea asistenţei medicale ambulatorii, justifică rugămintea de a lua în calcul următoarele propuneri: ecuson cu însemnele Crucii Roşii pe autovehicului C.M.I.; mijloace de avertizare sonore sau luminoase care să permită o deplasare mai rapidă la solicitare; dreptul de a parca pentru perioada intervenţiei, acolo unde se acordă asistenţa medicală; admiterea adaptării vitezei de deplasare în vederea acordării câ mai grabnice a primului ajutor; deplasarea fără centură de siguranţă în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea medicul de familie; acordarea prioritară a consultaţiei pacientului la cabinetele de specialitate sau spitale atunci când este adus cu maşina cabinetului şi însoţit de medic". Răspunsul primit de medicul de familie Jean Chefani din partea Ministerului Sănătăţii nu a fost unul satisfăcător, însă nici dumnealui nu este dispus să renunţe. 

 

Pin It