Mircea Drăghici a reuşit să modifice Legea finanţării partidelor politice

 # O fi mai bine, o fi mai rău?....

Miercuri, în şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor, au fost adoptate, cu o largă majoritate de 176 voturi, o serie de modificări şi completări la Legea 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, ca urmare a unor amendamente iniţiate de deputatul Mircea Drăghici, chestor al Camerei Deputaţilor. Printre modificările aduse legii se numără stabilirea unui prag minim pentru suma alocată unui partid politic de la bugetul de stat, nu numai a unuia maxim cum prevede legea în vigoare. Aceasta nu poate fi mai mică de 0,01% şi mai mare de 0,04% din Produsul Intern Brut. Conform noii legi, partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial, până la data de 30 aprilie a anului următor, cuantumul total al veniturilor din cotizaţii, ale întregului partid, obţinute în anul fiscal precedent şi lista membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedent cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară, precum şi un raport sintetic al veniturilor şi cheltuielilor realizate în anul precedent. 

"Prin amendamentele depuse, am dorit să întărim rolul AEP în procesul alegerilor. Această instituţie va avea misiunea de a asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi îndrumarea şi ghidarea partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a candidaţilor independenţi în respectarea legilor şi a standardelor internaţionale în materie. Activitatea AEP de control, prevenire şi îndrumare va prevala în faţa celei de sancţionare", a declarat Mircea Drăghici. 

Noile reglementări instituie amenzi pentru cazurile în care donaţiile depăşesc pragul prevăzut de lege. De asemenea, constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei, printre altele, primirea într-un an fiscal de către partidul politic din partea unui membru a unor cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte limita de 48 salarii de bază minime brute pe ţară; încălcarea de către partidul politic a obligaţiei de a asigura publicarea cuantumului total al veniturilor din cotizaţii obţinute în anul fiscal precedent în Monitorul Oficial al României, primirea într-un an fiscal de către partidul politic sau alianţa politică a unor donaţii a căror valoare însumată depăşeşte 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv; primirea într-un an fiscal de către partidul politic sau alianţa politică a unor donaţii de la o persoană fizică sau persoană juridică a căror valoare însumată depăşeşte 200 salarii de bază minime brute pe ţară, respectiv 500 salarii, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

De asemenea, vor constitui contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei, finanţarea de către partidul politic sau alianţa politică a activităţii curente din alte surse de venit decât cele permise de lege şi restituirea de către partidul politic sau alianţa politică a unui împrumut după data expirării termenului de 3 ani. Partidele politice vor primi o amendă considerabilă, între 100.000 lei şi 200.000 lei, dacă se va constata neîndeplinirea de către entitate a sarcinii de a utiliza sumele de bani primite ca donaţii pentru achiziţionarea clădirilor care au destinaţia de sediu al partidului politic în termenul prevăzut de lege, mai prevede textul adoptat. "Consider că noile modificări şi completări la Legea finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale îmbunătăţesc cadrul legal în ceea ce priveşte transparenţa în gestionarea banilor primiţi de partide", a mai adăugat deputatul PSD Mircea Drăghici.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It