Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
miercuri 29 iunie 2022 22:33

Unde șade Dracuʼ? La Albota, zidit!

Soluția de „restaurare” a Bisericii Adormirea Maicii Domnului din cimitirul satului Albota (com. Albești, AG) este o ilustrare plastică a drumului spre iad pavat cu bune intenţii. Profitându-se de lipsa de încadrare în Lista Monumentelor Istorice (în prezent figurează ca obiectiv de grupă valorică B), s-a realizat o armătură compactă de cărămidă și beton, care îmbracă zidul exterior până sub pictura cornișei. O inscripție pe peretele de sud - „7 iunie 1966. Pr. P. Sandu”, fixează momentul și „ctitorul” intervenției de pripas.

Interesul pentru această mică biserică ne-a fost trezit de un articol publicat de Nicolae Iorga în „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice” (F. 79-82/1934). O frescă exterioară înfățișa „înaintea unui preot un creștin, care, nemărturisindu-și păcatele, e înghioldit de la spate de însuși Satana”. Pictura data din anul 1879, fiind opera zugravului Apostol Voicu. Cel mai probabil reda o pildă cu rol moralizator.

Din păcate, creștinul, preotul și încornoratul nu mai există în prezent, fiind zidiți la propriu. Dată fiind întinderea fragmentului pictat, soluția aleasă, complet aberantă, nu ar fi permis păstrarea lui la suprafață. De scăpat au scăpat doar câțiva sfinți, care ne privesc din ramele unor firide practicate în zidul nou, ca o soluție de compromis. Ne rămâne doar fotografia alb-negru care însoțește articolul lui Iorga.

Silviu Mateescu, preotul paroh, ne-a oferit unele detalii interesante și ne-a mărturisit intenția sa de a aduce biserica la înfățișarea originală, acțiune pentru care a început deja stufoasele diligențe legale. Se spune că pentru un creștin, renunțarea la speranță echivalează cu lepădarea de credință și negarea lui Dumnezeu. Așadar, să sperăm!

 

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.