Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
miercuri 19 ianuarie 2022 13:22

Atribuţiile preşedintelui României

Duminică, românii sunt chemaţi la vot, ca să-şi aleagă preşedintele. Aşteptările lor de la şeful statului sunt foarte mari, mai ales în ceea ce priveşte creşterea nivelului de trai dar, în realitate, atribuţiile preşedintelui, precizate în Constituţie, sunt mult limitate. Preşedintele României are un mandat de 5 ani şi nu poate fi membru de partid pe timpul acestuia, poate fi suspendat din funcţie în cazul săvârşirii unor fapte grave sau dacă este pus sub acuzare pentru înaltă trădare. Potrivit Constituţiei, preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării. El veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate. Preşedintele desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament. În caz de remaniere guvernamentală sau de vacantare a postului, preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului ministru, pe unii membri ai guvernului. Preşedintele României poate consulta guvernul cu privire la probleme urgente şi de importanţă, poate lua parte la şedinţele acestuia, pe care le prezidează. După consultarea preşedinţilor celor două camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, preşedintele poate să dizolve parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de investitură. Preşedintele încheie tratate internaţionale în numele României, negociate de guvern şi le supune spre ratificare parlamentului. El acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai României şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice. Preşedintele este comandantul forţelor armate şi îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului Superior de Apărare a Ţării. El poate declara, cu aprobarea prealabilă a parlamentului, mobilizarea parţială sau totală a forţelor armate şi instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgenţă în întreaga ţară ori parţial. Preşedintele României conferă decoraţii şi titluri de onoare, acordă gradul de mareşal, general şi de amiral, numeşte în funcţii publice, în condiţiile prevăzute de lege şi acordă graţierea individuală.

 

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.