Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
smbt 16 octombrie 2021 21:00

Primăria Brăduleț, în sprijinul persoanelor nevoiașe!

În vederea implementării Programului operațional "Ajutorarea persoanelor dezavantajate – POAD, în anul 2021", Primăria comunei Brăduleț va distribui pachete cu ajutoare alimentare și de igienă pentru persoanele defavorizate, incluse în grupul-ţintă precizat de actul normativ. Astfel, categoriile de cetățeni care pot beneficia de pachete cu ajutoare alimentare, conform hotărârii, sunt: familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; familiile beneficiare de alocație pentru susținere, acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare; persoanele/familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanțe de urgență, și în alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum și cei care locuiesc în așezări informale.

Ajutoarele alimentare și de igienă se vor distribui la sediul Primăriei Brăduleț, iar programul cu publicul se va desfăşura, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-15.00. Produsele se pot ridica de către beneficiari în baza prezentării actului de identitate valabil (în original), verificării identităţii persoanei pe listă şi a semnării de primire a acestora. Ajutoarele pot fi ridicate de orice reprezentant al persoanei beneficiare, numai după prezentarea ambelor acte de identitate valabile (beneficiar şi reprezentant), în original. Pentru persoanele singure, nedeplasabile, va fi asigurat transportul la domiciliu, pe baza programării telefonice prealabile, la numărul 0248.267.910. Programările telefonice se vor înregistra de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00.

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.