Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
duminic 28 noiembrie 2021 16:59

Noutăţi de la Corbi: până la urmă, proiectul privind branşarea la gaze a fost aprobat!

După gestul revoltător de a bloca proiectul "Dezvoltarea reţelei inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final, pe teritoriul comunei Corbi, judeţul Argeş", propus pentru finanţare în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 - Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, cei şapte consilieri locali de la Corbi au reanalizat lucrurile şi, în şedinţa extraordinară de joi au dat vot favorabil, astfel că proietul a fost adoptat. Hotărârile adoptate în şedinţa respectivă au fost redactate, semnate şi transmise pentru controlul legalităţii la Instituţia Prefectului. "Le mulţumim cetăţenilor comunei Corbi - şi nu numai - pentru mobilizarea şi susţinerea noastră prin comentariile pe care le-au postat pe pagina de de socializare a primăriei. Se pare ca au fost foarte convingători!", a transmis primarul Anca Alina Baciu. Referitor la proiect, aceasta a mai lămurit şi alte aspecte, cum ar fi faptul că proiectul va fi realizat din fonduri europene, iar din bugetul primăriei vor fi suportate nişte cheltuieli minore în raport cu valoarea acestuia ( studiul de fezabilitate, costuri privind taxele de avizare). Prin acest proiect , se propune execuţia conductelor de distribuţie de gaze, inclusiv realizarea branşamentelor la gospodăriile cetăţenilor, care până în acest moment au depus la sediul primariei acorduri de branşament. Fiin vorba despre cheltuieli total eligibile conform proiectului, finanţate din fonduri europene, costurile beneficiarilor solicitanţi sunt 0 în ceea ce priveşte branşamentele. Cetăţenii vor suporta doar costurile din interiorul gospodăriei. Referitor la devizul proiectului (indicatorii propui spre aprobare), acesta se calculează de către specialişti în domeniu, în urma unei analize cost-beneficiu şi în conformitate cu prevederile din Ghidul Solicitantului pentru accesarea fondurilor europene şi a legislaţiei în vigoare. Astfel, devizul proiectului nu este realizat de către salariaţii primăriei, ci de firme specializate!

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

 
Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.