Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
mari 26 octombrie 2021 03:03

Pe 28 aprilie, la Primăria Curtea de Argeș va avea loc la ședința ordinară a Consiliului Local

CONVOCARE

În baza Dispoziției Primarului nr. 194/23.04.2021, miercuri, 28 aprilie, la ora 14.00 va avea loc la ședința ordinară a Consiliului Local pentru luna în curs, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru conferirea unor diplome.
 2. Aprobarea proceselor verbale încheiate în ședințele anterioare.
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului local centralizat pe anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022-2024 a Bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii precum și pentru aprobarea Listei obiectivelor de investiții finanțate de la bugetul local în anul 2021.
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului maxim de posturi care se finanțează din fonduri publice în anul 2021 pentru aparatul de specialitate al primarului și pentru instituțiile publice locale înființate prin hotărâre a autorității deliberative.
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosință gratuită Parohiei Bătușari a unui bun imobil.
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înlocuirii Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 35/2021 pentru completarea și modificarea lnventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Curtea de Argeș.
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Curtea de Argeș precum și pentru aprobarea regulamentului propriu de funcționare.
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea grupului de lucru propriu în vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare la nivelul municipiului Curtea de Argeș.
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare acordate elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 2020-2021.
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții al Primăriei Municipiului Curtea de Argeș pentru anul 2021.
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor percepute în anul 2021 pentru pășunatul pe pășunile colinare neatribuite spre închiriere.
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unui raport de evaluare și pentru aprobarea vânzării unui teren aparținând domeniului privat al municipiului constructorului de bună-credință al locuinței aflate pe acel teren.
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Direcția de Asistență Socială Curtea de Argeș pentru anul 2021.
 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor cordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative.
 15. Diverse

Proiectele de hotărâre au primit avize consultative de la Comisia juridică, Comisia economică, Comisia de urbanism și amenajare a teritoriului, Comisia de comerț și servicii publice, Comisia de învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecția copilului. Se pot depune amendamente la proiectele de hotărâre.

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.