Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
smbt 16 octombrie 2021 22:06

Ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local Curtea de Argeș pe luna iunie

În baza Dispoziției Primarului nr. 294/25.06.2021, miercuri, la ora 15.00, va avea loc ședința ordinară a consiliului local pentru luna iunie, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre pentru conferirea unor diplome.
2. Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința anterioară.
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliul de administrație al spitalului municipal.
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I 2021.
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. AQUATERM AG 98-S.A. și a listei de investiții pentru anul 2021.
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SALUBRITATE PUBLICĂ URBANĂ SRL. pentru anul 2021.
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Curtea de Argeș în adunarea generală a acționarilor la S.C. AQUATERM AG 98-S.A..
8. Proiect de hotărâre privind redenumirea unei structuri din aparatul de specialitate al primarului
9. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al municipiului Curtea de Argeș în domeniul public al Statului Român
- Prezentare Raport de activitate al S.C. AQUATERM AG 98-S.A..

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.