Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
smbt 16 octombrie 2021 21:03

Tabiet Cultural - 27 August 2021

Blestemele de proprietate - cele mai cumplite afurisenii românești (I)

Blestemul a fost folosit, printre altele, și ca metodă de protecție a proprietății. În perioade în care frica de forțe de dincolo de realitatea perceptibilă era foarte mare, blestemul era un adevărat „gard de protecție” al unui bun, fie o moșie, fie o carte. Însemnările marginale, existente în tipăriturile româneşti vechi, conţin numeroase blesteme de proprietate, scrise din dorinţa posesorilor de a-şi proteja aceste bunuri de preţ împotriva dispariţiei lor pe diverse căi. Introducerea blestemului de proprietate în cuprinsul însemnărilor arată că furtul cărţilor era, probabil, o practică relativ frecventă în trecut. Acest fapt era determinat de numărul mic de exemplare, vechile tipărituri devenind adevărate rarităţi, de preţul ridicat al acestora şi, nu în ultimul rând, de nevoile culturale şi cultice ale persoanelor sau ale comunităţilor religioase care le întrebuinţau. Mărturie a acestei stări de lucruri stă o însemnare aflată pe un exemplar din cartea Înfruntarea jidovilor, tipărită la Iaşi, în 1803, unde citim următoarele: „Eu, dascălul neunit de la Alămor, viindu-m această carte în vederea ochilor şi cetind într-însa, m-am îndulcit de laptele care îl are într-însa şi aş vrea ca să o cumpăr, şi n-am de unde, dar mă rog de dumnealui Banciu Călcu să-m aducă una şi eu o voi plăti, cumu-i va fi preţul. Pavel Birbic, dascălul neunit la Alămor”. Blestemele de proprietate se întâlnesc pe multe dintre cărţile vechi româneşti, începând de la cele tipărite în secolul al XVI-lea şi până la cele din secolul al XIXlea. Indiferent de categoriile de proprietari, aceştia simţeau nevoia imperioasă de a-şi conserva cărţile manuscrise şi tipărite aflate în posesia lor, cu atât mai mult dacă erau moşteniri cu valoare afectivă sau spirituală, ori procurarea unui manuscris de o rară frumuseţe sau a unei tipărituri deosebite era rezultatul unui efort considerabil (Bacâru 1968, p. 280–282). Faptul că în fondul cercetat au fost identificate şi blesteme de proprietate în limba slavonă ne îndreptăţeşte să credem că această practică era veche, ea fiind folosită şi în cazul manuscriselor, de unde a trecut la tipărituri.

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.