Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
smbt 16 octombrie 2021 20:44

Biserica Sfântul Nicolae din Mioveni, una dintre cele mai vechi de pe Valea Argeșelului

Lăcașul de cult este unul dintre cele mai vechi de pe Valea Argeșelului, fiind clasat pe lista monumentelor istorice încă din perioada interbelică. Din textul pisaniei scris în chirilică reiese că biserica de zid a fost ctitorită în anul 1786 de către Daniil Ieromonahul, starețul Mănăstirii Râncăciov, şi Dumitraşcu Brătianu, pe vremea domnitorului Nicolae Mavrogheni (1786-1790). Cei doi ctitori sunt pictați pe peretele din stânga uşii de la intrare în pronaos, având la mijloc, mai în spate, pe jupânița Maria, soția lui Dumitraşcu Brătianu.


Biserica a fost ridicată în formă de cruce, cu o singură turlă, fiind inițial metoc al Mănăstirii Râncăciov. În 1939, preotul paroh Ioan Constantinescu i-a făcut o descriere măgulitoare în micro - monografia dedicată acestei biserici: „Aşezarea ei încântătoare, pe un platou din partea stângă a Râului Argeşel, nu departe de confluența lui cu Râul Târgului şi la o depărtare de 16 km în sus de oraşul Piteşti, fiind la 3 km de şoseaua națională Piteşti-Câmpulung, face să fie zărită de departe.”


În 1877, biserica a fost reparată şi repictată pe cheltuiala lui Grigore I. Racoviceanu, proprietarul moşiei Racovița, după cum reiese din inscripția aşezată deasupra uşii în pronaos. Uşa din scânduri groase de stejar, dintre tindă şi pronaos, a purtat mult timp urmele unor lovituri, deorece aşezământul a servit ca adăpost boierilor locali împotriva atacurilor turcilor, până ce au ridicat cula aflată în apropierea lăcaşului.


În anul 1935, au fost efectuate reparații și adăugiri, însă a urmat apoi o lungă perioadă de degradare. După ani la rândul în care a fost lăsată în paragină, biserica a fost renovată și înfrumusețată începând cu anul 1981. Adresa: Bulevardul Dacia, Nr. 9, Racovița, Mioveni, județul Argeș.

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.