Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
smbt 20 august 2022 00:22

Alertă maximă: se depopulează comunele argeşene!

Potrivit unei statistici anexate de guvern la un proiect de lege care vrea să reclasifice localităţile din România, în perioada 1990-2012 mai multe oraşe şi municipii au pierdut peste 20% dintre locuitori. Pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a fost publicată lista care cuprinde comunele în care s-au înregistrat scăderi accentuate ale populaţiei (peste 30%) în perioada amintită (în calculul indicatorului a fost luată în considerare fragmentarea administrativă, respectiv divizarea comunelor din acest interval). După Alba şi Arad, urmează judeţul nostru cu următoarele comune: Uda - 40.6%;  Cocu - 37.8%; Teiu - 37%; Miroşi - 34.2%;  Dîmbovicioara - 33.4%;  Rociu - 32.3%;  Ungheni - 32.3%;  Hîrseşti - 32.2%; Ciomăgeşti - 31.2%;  Nucşoara - 30.9%;  Recea - 30.8%; Negraşi - 30.4%. Cauzele, oricât nu le-ar conveni vremelnicilor guvernanţi, sunt de natură economică şi ţin de standardul de viaţă al majorităţii populaţiei care sărăceşte într-un ritm alarmant, în timp ce lipsa locurilor de muncă bine plătite ameninţă să devină un fenomen de masă...

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.