La curtea lui Urmuz - Blestemând, precum François Villon

De mai multă vreme vreau să-mi dau drumul la gură şi să-i înjur cum înjuram în copilărie, la izlaz, pe toţi nerozii, idioţii, tâmpiţii, boii, neisprăviţii (şi câte altele îmi mai trec prin minte!)

Pin It

TABLETĂ DE SCRIITOR - MODUL IDEAL DE VIAŢĂ

Mă întreb: oare există un mod ideal al existenţei noastre? Încerc să răspund la această întrebare, nu printr-o retrospectivă a propriei mele existenţe, ci printr-o generalizare a experienţei altor

Pin It

Emil Cioran - filozof, moralist, eseist

S-a născut la 8 aprilie 1911, la Răşinari, lângă Sibiu, unde tatăl său era preot ortodox. Tot la Răşinari s-a născut, la 1 aprilie 1881, poetul şi dramaturgul Octavian Goga, tot fiu de preot

Pin It

Basarabia este România!

Dragi Prieteni ai revistei "Curtea de la Argeş", la 102 ani de la exemplara hotărâre a Sfatului Ţării de unire a Basarabiei cu Ţara, să ne aducem aminte că ne aflăm, în ciuda oricăror greutăţi, fie

Pin It

La curtea lui Urmuz - Să … măsurăm până la 10!

Se va vedea imediat de ce am scris „să măsurăm” şi nu „să numărăm”, dar vreau să pornesc mai de departe, tocmai de la... schimbarea de milenii. Acum 20 de ani, lumea a intrat în fibrilaţie, plecând

Pin It

TABLETĂ DE SCRIITOR - SALVAREA DINTRE CEILALŢI

Întâlneşti tot mai mulţi intelectuali dezamăgiţi. De fapt, şi o parte dintre ceilalţi oameni manifestă această stare de descurajare, nemulţumire şi tristeţe - unii chiar de anxietate şi resemnare

Pin It

Octavian Goga, "poet al pătimirii noastre" (139 de ani de la naştere)

S-a născut la 1 aprilie 1881, în comuna Răşinari, de lângă Sibiu. Tot în această localitate, la 8 aprilie 1911 s-a născut filozoful şi eseistul Emil Cioran. Amândoi sunt fii de preoţi ortodocşi

Pin It

Ion Pillat, 75 de ani de la intrarea în eternitate (31 martie 1891-17 aprilie 1945)

Născut la Bucureşti, Ion Pillat este fiul lui Ion N. Pillat şi al Mariei (cea de a doua fiică a omului politic liberal I.C. Brătianu). Ion N. Pillat era descendent al unei vechi familii boiereşti

Pin It

La curtea lui Urmuz - Toţi oamenii sunt fraţi

Afirmaţia este pusă în seama lui Confucius, apare în scrierile acestuia şi ea este titlul unei cărţi apărute în 2019 simultan în româneşte (la Editura RawexComs, Bucureşti) şi în chinezeşte

Pin It

Alexandru Macedonski - primul doctrinar la noi al poeziei simboliste (166 de ani de la naştere)

A văzut lumina zilei la 14 martie 1854, la Bucureşti, fiind al treilea copil al maiorului Alexandru D. Macedonski şi al Mariei (n. Pârâianu). La vârsta copilăriei, viitorul mare poet avea o

Pin It
 for more info . Detailed info here . watch the video