Om bogat, om sărac - în administraţia municipală din Curtea de Argeş (9)

 

Vechea administraţie municipală şi-a încheiat mandatul. Cea nouă a depus jurământul şi destui dintre foştii aleşi locali nu se mai regăsesc în fotoliile pe care le-au ocupat timp de patru ani. Toţi sunt obligaţi prin lege să depună declaraţii de avere şi de interese şi să le afişeze pe site-ul primăriei. Acesta este principiul transparenţei. Partea bună pentru cetăţeanul de rând este aceea că poate vedea cum intră un ales local în mandat - din punct de vedere al averii - dar şi cum iese. Am deschis un serial în care îi vom analiza pe toţi, om cu om, şi pe cei ce au plecat, şi pe cei ce le-au luat locul, prezentând situaţia în funcţie de declaraţiile pe care le-a depus fiecare. Nu-i vom neglija nici pe "oamenii cu greutate" din cadrul primăriei. Dacă descoperiţi că au omis "cu voie au fără de voie" ceva ori că au trecut sub tăcere anumite aspecte, aşteptăm să le semnalaţi public, ca să ne facem cu toţii o idee completă despre seriozitatea şi bunele intenţii de care sunt animaţi aceşti oameni. 

Dr. Magdalena Marin - doamna care a scăpat legislativul de acuzaţia de misoginism

Cunoscutul medic de familie a candidat în 2012 pentru un post de consilier local pe listele Alianţei pentru Argeş şi Muscel, ca membru al PDL. Nu s-a regăsit din prima pe cele 4 locuri obţinute de formaţiunea sa în Consiliul Local Curtea de Argeş, care au fost ocupate în vara acelui an de către fostul viceprimar din perioada 2004-2012, Costinel Vasilescu, de fostul primar Gheorghe Nicuţ (1996-2008), de Vasile Sabie şi Victor Suhan. Primii doi au demisionat din motive personale în 2014, iar candidaţii plasaţi pe locurile următoare în lista iniţială, au avansat. Astfel, mai întâi, locul fostului primar a fost ocupat de către omul de afaceri Gheorghe Alecsei. Costinel Vasilescu a demisionat în 27 august 2014 şi în data de 22 decembrie, din acelaşi an, dr. Maria Magdalena Marin a depus jurământul de consilier local. Dumneaei şi-a încetat însă mandatul înainte de termen, prin demisia survenită în data de 31 martie 2016, ca urmare a ocupării unui post în cadrul Colegiului Medicilor Argeş, pentru a evita situaţia de incompatibilitate şi n-a mai fost înlocuită de PNL până la sfârşitul mandatului. A fost singura reprezentantă a sexului frumos într-un legislativ format din bărbaţi, scutindu-i pe toţi de posibila acuzaţie de misoginism. Ca ales local s-a manifestat destul de discret, fără a lua cuvântul în dezbaterile din cadrul şedinţelor de legislativ, pentru că, în mod evident nu era firea potrivită pentru a face faţă eventualelor agresivităţi ale celor care-şi arogau uneori calitatea de atotştiutori, deşi pe partea oratoriei mai dădeau cu oiştea-n gard fără prea multă graţie. Dar a fost - potrivit declaraţiilor colegilor - un om de echipă, care a înţeles rigorile disciplinei de partid şi, de cele mai multe, ori a votat aşa cum i-a dictat conştiinţa şi cum a crezut că putea servi cu bunăcredinţă interesele celor care îi acordaseră încrederea votului. Corectitudinea sa a fost dovedită prin faptul că a demisionat imediat ce a obţinut o funcţie care o putea pune în postura de incompatibilitate cu calitatea de consilier local. 

În declaraţia de interese depusă la începutul lunii iunie 2015 a scris calitatea de asociat unic la SC Med Mar Trading SRL, unde deţinea acţiuni în valoare de 1.000 lei. În cea de avere pentru anul 2014  nu figurează terenuri sau clădiri, ci numai venituri salariale de 7.836 lei, la care s-a adăugat cuantumul unei pensii alimentare pentru fiica sa, de 12.000 lei şi cel al indemnizaţiei pentru singura şedinţă din acel an - la care participase - 191 lei. Deci nu se pune problema s-o clasăm în categoria celor pe care-i dau afară din casă veniturile şi, cu atât mai lăudabilă este atitudinea sa discretă şi civilizată în relaţiile cu cei din jur.

- Va urma -

Pin It