Ordinea de zi a şedinţei legislativului municipal

 Primarul Constantin Panţurescu a convocat şedinţa ordinară din luna septembrie a Consiliului Local Curtea de Argeş pentru mâine, de la ora 15.00. Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele puncte: proiect de hotărâre pentru conferirea a patru diplome de recunoştinţă pentru tot atâtea familii care au depăşit 50 ani de convieţuire exemplară pentru generaţiile mai tinere; aprobarea proceselor verbale încheiate în şedinţele anterioare; dezbaterea taxelor şi impozitelor locale pentru anul viitor, în vederea aprobării; proiect pentru concesionarea directă a unui teren cu scopul construirii unei săli de sport cu acces gratuit; aprobarea trecerii în administrarea Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului a parcării de la mănăstire; proiect de modificare a structurii de funcţii publice la aparatul de specialitate al primarului; aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017 din cadrul aparatului de specialitate al primarului, de la SPAS (Asistenţă Socială) şi de la SPCLEP (Evidenţa Persoanelor); proiect privind aprobarea contractării unor servicii de consultanţă pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică pentru investiţiile "Reabilitare pod peste pârâul Valea Iaşului" şi "Reabilitare pod peste pârâul Valea lui Gan"; desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local Curtea de Argeş în Consiliile de Administraţie ale unor unităţi locale de învăţământ preuniversitar; diverse.

Accesul oricărui concitadin care doreşte să asiste la şedinţă este liber, cu condiţia să respecte regulile stabilite, conform cărora nu poate interveni în dezbateri decât cu permisiunea preşedintelui de şedinţă şi că nu are drept de vot, nefiind ales local. Oricine încalcă aceste prevederi poate fi evacuat din sală şi, în plus, poate suferi rigorile prevăzute de lege pentru astfel de situaţii.

Pin It