AQUATERM-ul poate fi rentabilizat!

# Condiţia obligatorie este să primească sprijinul solicitat din partea municipalităţii

Aceasta este concluzia desprinsă din discuţia purtată cu preşedintele Consiliului de Administraţie, ec. Ionuţ Andrei şi cu directorul general, jr. Claudia Mihăilescu, după şedinţa organismului de conducere al firmei din data de 12 aprilie. Obiectivul principal al reuniunii fusese acela de a discuta şi de a aviza bugetul societăţii pe anul în curs, care urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Curtea de Argeş. Bineînţeles că s-au mai discutat şi alte probleme de actualitate, care ţin de asigurarea îndeplinirii sarcinilor de serviciu pe termen scurt şi mediu, de stabilirea unor măsuri de reorganizare şi strategii de urmat. Chiar şi de la o privire fugară se poate spune că semnalele primite după perioada scurtă care a urmat instalării noului organism de conducere sunt încurajatoare, deoarece s-a reuşit o clarificare a situaţiei reale a societăţii pe baza căreia s-a ajuns la întocmirea unui Plan de Administrare în termenul stabilit. Acesta urmează să fie analizat şi completat în perioada următoare în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor. În plus, deoarece bugetul municipiului n-a fost adoptat, s-au formulat şi anumite cereri de refinanţare, care ar permite să se treacă la modul concret în aplicarea măsurilor de redresare a situaţiei în care se află societatea. Cei doi "executivi" şi-au exprimat convingerea că în cazul în care se va primi sprijinul solicitat, se poate ajunge într-un interval rezonabil de timp nu numai la salvarea firmei aflate sub autoritatea administraţiei municipale, dar şi la rentabilizarea acesteia!

O lună de clarificări

Aşa a fost caracterizată perioada scursă de la intrarea în mandat de către preşedintele Ionuţ Andrei şi directorul general Claudia Mihăilescu. "A fost o lună de muncă încordată, în care am încercat să ne lămurim asupra realităţii, dincolo de afirmaţiile publice. Am intrat în forţă în miezul problemelor cu scopul de a colecta informaţiile necesare conturării unei imagini cât mai adevărate a stării lucrurilor. Identificarea problemelor a impus găsirea unor soluţii, pe care le-am propus şi apoi le-am discutat cu ceilalţi colegi din Consiliul de Administraţie, cu care facem o echipă a cărei coeziune este dată de obiectivele comune asumate de la validare - Dumitru Giuclea, Adriana Ciorbaru şi Mihai Stoicescu. Faptul că noi eram străini de firmă s-a constituit pe de o parte într-un avantaj, deoarece n-aveam obligaţii nici măcar morale faţă de cineva, dar şi într-un dezavantaj, pentru că eram priviţi ca nişte intruşi, dovadă faptul că am deranjat anumite comodităţi şi am întâmpinat opoziţii mai mult sau mai puţin ascunse, care au creat mici tensiuni. Asta ne-a permis să identificăm un nucleu de oameni dispuşi să se înhame la muncă alături de noi. Bucuria mare este că unii sunt oameni cu experienţă, iar alţii ceva mai tineri, dar plini de entuziasm, pe care ne-am decis să ne bazăm în reorganizarea firmei. Cine va confirma speranţele, va rămâne pe posturile accesate sau va avansa, cine nu, s-avem iertare... Pe primul plan în ceea ce-i priveşte pe angajaţi punem competenţa, eficienţa şi corectitudinea faţă de muncă, pentru a putea identifica împreună zonele de lucru cu impact pozitiv care să ne aducă beneficii pe termen scurt. Şi asta pentru că ne este clar că oricât de inteligente ar fi planurile pe care le-am întocmi, fără bani ar fi lipsite de substanţă!" Preşedintele Andrei ne-a mai mărturisit faptul că oamenii despre care vorbea veniseră şi cu idei şi propuneri pe partea tehnică, mai ales, care s-ar putea concretiza în doritele soluţii de rezolvare a problemelor din domeniile în care activau.

Cheltuieli foarte mari cu consumul de energie

Acesta a crescut de la 1 aprilie cu peste 38%, astfel că şi costurile s-au ridicat de la circa 100.000 lei lunar, la aproape 140.000 lei (deci, la 1,4 miliarde lei vechi!). Noua conducere a S.C. AQUATERM S.A. s-a deplasat în teren pentru a vedea cum se prezintă situaţia la toate obiectivele, începând cu Captarea de la Oeşti şi continuând cu Captarea nefuncţională şi Staţia de tratare a apei şi laboratoarele de la Cerbureni, precum şi cu cele trei bazine de înmagazinare a preţiosului lichid, cu capacitate totală de 8.700 mc (toate scoase din uz!), dar şi reţeaua de distribuţie, cea de canalizare ape pluviale şi menajere ori industriale. N-a fost trecută cu vederea nici Staţia de epurare mecano-biologică de la Valea Sasului, care nu funcţionează, motiv pentru care, la scurt timp după instalarea noii conduceri, s-a primit o sancţiune usturătoare de 40.000 lei din partea Regiei Autonome Apele Române, din care s-a plătit operativ suma de 17.500 lei, conform prevederilor legilor în vigoare.
Astfel s-au făcut câteva constatări îngrijorătoare, care nu pot fi trecute cu vederea. Dintre acestea, consumul de energie pe metrul cub de apă facturat este foarte mare şi ridică anumite semne de întrebare ce nu vizează strict doar partea tehnică învechită şi, deci, energofagă. În acest sens s-a propus pe lângă măsuri de retehnologizare şi realizarea unei captări suplimentare noi de apă în zona canalului de aducţiune de la CHE Oeşti, prin preluarea gravitaţională a apei. Astfel se estimează că s-ar putea reduce cheltuielile cu consumul de energie la jumătate. Vechea captare ar urma să rămână în conservare, ca să intre în funcţionare când se fac lucări de reparaţii sau de întreţinere la cea nouă - a spus preşedintele C.A., aprobat total şi de directorul general al AQUATERM.
S-a luat în considerare şi înlocuirea celor două pompe verticale energofage de 2 KW de la Cerbureni şi s-au cerut oferte de la firme de prestigiu, astfel încât să nu se modifice soluţia tehnică şi să se genereze alte probleme. Suplimentar faţă de cele 2 pompe de 110 KW pentru care s-au primit oferte şi care ar trebui probate s-au cerut şi soluţii tehnice de automatizare, ca şi dotarea cu un convertizor de frecvenţă menit să se regleze debitul de apă, implicit consumul de energie şi, nu în ultimul rând, scăderea presiunii în reţele cu consecinţa micşorării numărului de avarii.
O altă chestiune importantă luată în discuţie a fost achiziţionarea de echipamente video pentru verificarea branşamentelor şi de plasarea unor sigilii speciale, care să nu mai fie afectate de rugină sau de alţi factori destructivi, având coduri unice pentru fiecare abonat.

Disfuncţionalităţi constatate

În urma primelor verificări s-au constatat destule nereguli în activitatea angajaţilor. Dincolo de faptul că nu s-au respectat prevederile legii privind contorizarea apei livrate la fiecare scară de bloc, astfel încât numai circa 30% din acestea deţin apometre, pe baza cărora se poate vedea dacă apa livrată se regăseşte în facturile abonaţilor, aceste aparate - acolo unde există, n-au mai fost citite cam de un an de zile şi indexurile n-au mai fost evidenţiate în registrul special. Preşedintele Ionuţ Andrei ne-a spus că acel registru special este acum la dumnealui şi că a dat ordine ferme să se facă citirile obligatorii la termenele stabilite, raportându-i-se indexurile pe fiecare scară de bloc. În perioada următoare, toate scările vor fi contorizate, iar apomentrele vechi, neverificate metrologic, care nu funcţionează corect şi produc pagube firmei, vor fi înlocuite. "Ţin să confirm faptul că am identificat existenţa unor probleme destul de grave. Şi am să vă dau un exemplu: din punctul nostru de vedere nu este posibil ca un index din anul 2019 să fie mai mic cu 10.000 mc decât unul din 2017 (!?!...). Este absurd să credem că ar fi furnizat blocul apă AQUATERM-ului! Acestea şi alte curiozităţi - ca să nu le zic altfel - pe care le-am constatat în acest timp scurt şi datorită unor sesizări din partea beneficiarilor noştri, le-am înscris într-o adresă către auditor, aşa cum stabilesc prevederile legale în vigoare. Cu acest prilej ne anunţăm intenţia de a apometriza toate intrările în scările de bloc cu apometre de clasă C şi cu citire în modul radio! După cum se ştie, AQUATERM livrează apă şi către comunităţile locale de la Albeşti, Valea Iaşului, Valea Danului şi Băiculeşti. A.N.R.S.C. ne-a transmis o adresă prin care ni se cere sistarea acestor servicii, astfel că am transmis notificările legale către primăriile respective, mai puţin Băiculeştiului, cu care avem contract ferm, astfel că le-am anunţat că de la 1 iulie vom respecta cerinţa respectivă. Nu vrem să lăsăm oamenii fără apă, dar trebuie să intrăm în legalitate şi să stopăm pierderile înregistrate până în prezent. Nu mai putem livra apă nefacturată şi neplătită, căci am ajuns la pierderi de circa 400.000 lei!.." (Asupra acestui aspect scos în evidenţă de către preşedintele Consiliului de Administraţie, ec. Ionuţ Andrei, vom mai reveni).

Aport de capital de 500.000 euro şi majorarea tarifelor sunt primii paşi pentru redresarea firmei

"Sub nr. 10017/1.04.2019 am depus la administraţia muncipală solicitarea de a fi luaţi în calcul la definitivarea bugetului pe anul în curs cu această sumă. Ne dorim s-o folosim ca aport de capital ca să mişcăm lucrurile pentru realizarea celor propuse în Planul de Administrare. Noi avem ferma convingere că aleşii locali, care sunt şi acţionari ai societăţii, reprezentându-i astfel pe concitadini, ne vor susţine pe cât este posibil, aşa cum s-au angajat în momentul în care au aprobat legal funcţionarea acestui Consiliu de Administraţie. În primul rând ne dorim să dispunem de sumele necesare pentru cumpărarea unui generator DIESEL pentru Staţia de pompare a apei de la Cerbureni, pentru a evita dezagrementele provocate de întreruperile în furnizarea apei la sistarea din diverse motive a alimentării cu energie electrică. Apoi, potrivit estimărilor noastre, am avea nevoie de circa 370.000 lei (TVA inclus) pentru înlocuirea acelor pompe energofage de la Cerbureni, despre care am vorbit deja, pentru a diminua costurile la consumurile de energie cu circa 50%. Pasul următor ar fi acela al automatizării, neinclusă în aceste calcule... În Planul de Administrare am luat în calcul şi necesitatea imperioasă de a se realiza o nouă Staţie de epurare, atât pentru protecţia mediului şi a populaţiei, dar şi pentru evitarea unor amenzi cum a fost aceea primită recent de la Apele Române, despre care v-am spus... De asemenea, avem în plan cumpărarea unei vidanje second-hand, căci se găsesc asemenea utilaje în stare foarte bună de funcţionare şi la preţuri rezonabile, mai ales pentru o societate cum este a noastră, aflată într-o situaţie delicată. Pentru noi este limpede faptul că în cazul în care nu se vor aloca bani pentru modernizarea echipamentelor şi utilajelor, nu se pot realiza obiectivele stabilite!
Bugetul AQUATERM-ului, pe care-l propunem pentru adoptarea în legislativul municipal, are în vedere majorarea tarifului la apă şi canal de la data de 1 iulie, aşa cum a fost avizat de către A.N.R.S.C., cu 40%. Per total ar fi o creştere de 1,55 lei faţă de cel actual. Şi asta în condiţiile în care ultima majorare de preţ a fost în anul 2014, deşi în această perioadă au crescut costurile pe apa brută, energie, cele salariale ş.a.m.d., fără a se aplica măcar corecţii care să ţină seama de indicele de inflaţie. Acum costurile pe metrul cub apă canal sunt la noi de 5,03 lei, iar după mărire ar fi de 6,58 lei, deci mai mici decât la Piteşti sau la Constanţa - să zicem! Dacă nu se va aproba această creştere de tarif, riscăm pierderi foarte mari, fără a lua în calcul necesitatea recompensării celor care muncesc efectiv şi peste program, cum se întâmplă acum când discutăm şi o echipă a noastră intervine la un deranjament pe strada Pompieri, deşi am trecut binişor de ora 18.00!...", a declarat preşedintele Ionuţ Andrei care, ca şi colega sa, directorul general, oameni încă tineri neinfestaţi de teoriile bolşevice staliniste din trecut, ştiu să preţuiască inestimabilul capital reprezentat de către oamenii care muncesc în credinţă şi se angajează, ca în măsura posibilităţilor - dacă lucrurile vor merge bine, conform planurilor - să-i şi răsplătească după merite.

Angajament

"Noi, membrii Consiliului de Administraţie, aşa cum ne-am angajat de la bun început, vrem să păstrăm societatea pentru comunitate! Toţi ştim că ideea privind cedarea ei la alţi operatori regionali n-a fost total abandonată, deşi la mod declarativ, acţionarii şi-au declarat susţinerea faţă de poziţia noastră. Concitadinii trebuie să înţeleagă că asemenea decizie nu este de competenţa noastră, ci de a Consiliului Local Curtea de Argeş. Noi ţinem să-i asigurăm pe cetăţenii care beneficiază de servciile AQUATERM-ului că vom face tot ceea ce ne stă în putere, cu restricţionările de rigoare, să ne facem treaba la nodul cel mai profesionist cu putinţă", au concluzionat cei doi membri ai conducerii executive a firmei.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It