Rucăr, Lereşti şi Sălătrucu vor beneficia de înregistrare în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a iniţiat două proceduri de licitaţie pentru achiziţionarea serviciilor de înregistrare în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor din 149 unităţi administrativ-teritoriale (UAT). Printre acestea se numără şi trei comune din judeţul Argeş, şi anume Rucăr, Lereşti şi Sălătrucu. ANCPI a publicat în data de 17.04.2019 şi 19.04.2019, în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), anunţul cu numărul CN1010660 - "Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor în şapte unităţi administrativ-teritoriale" şi anunţul cu numărul CN1010659 - "Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor în 142 de unităţi administrativ-teritoriale". Finanţarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional - Proiectul major privind "Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România". Achiziţiile se desfăşoară pe loturi, astfel: 7 unităţi administrativ-teritoriale împărţite în 4 loturi cu o suprafaţă totală estimată de 136.984 hectare; 142 unităţi administrativ-teritoriale împărţite în 142 loturi, cu o suprafaţă totală estimată de 1.138.128 de hectare.
Cele două proceduri vor fi finalizate cu încheierea de contracte multianuale/lot pentru o perioadă de 24 luni. Valorile estimate sunt: 17.670.936 de lei fără TVA pentru cele 7 UAT-uri şi 146.818.512 de lei (fără TVA) pentru cele 142 UAT-uri. Cele două anunţuri au fost publicate şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), cu nr. 2019/S 076-181066 şi 2019/S 078-186948, astfel încât la proceduri poate avea acces orice operator din ţară sau din străinătate care îndeplineşte cerinţele solicitate de ANCPI. Termenele limită pentru depunerea ofertelor sunt 10.06.2019 şi 03.06.2019. Proiectul "Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România" completează obiectivul Programului naţional de cadastru şi carte funciară (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 euro, din care 265.957.482 euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi 46.933.673 euro - cofinanţare de la bugetul de stat. Selectarea UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare: localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României; localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe; localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate. Mai multe informaţii despre proiectul "Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România" puteţi găsi accesând http://www.ancpi.ro/index.php/proiecte-3/por-2014-2020.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It