Ordinea de zi a şedinţei de buget municipal

Primarul Constantin Panţurescu a convocat pentru joi, începând cu ora 14.00, cea mai importantă şedinţă de legislativ din acest an în care se va supune aprobării bugetul pe anul în curs. Aceasta se va desfăşura după dezbaterea publică din ziua amintită, care va avea loc tot în sala de consiliu, însă cu câteva ore înainte. Ordinea de zi se prezintă astfel: conferirea unor diplome; aprobarea procesului verbal din şedinţa anterioară; proiect pentru aprobarea bugetului local centralizat pe anul 2019 şi a estimărilor pentru anii 2020-2022, precum şi a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru anul în curs, dar şi pentru perioada 2020-2022; desemnarea reprezentanţilor consiliului local în comisiile de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea managementului executat în anul 2018 de către managerii instituţiilor de cultură; proiect pentru aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii pentru anul 2019 la Serviciul Pieţe, Târguri şi Oboare; idem pentru Biblioteca Publică; desemnarea reprezentantului legislativului în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Publice; aprobarea finanţării de la bugetul de stat a unor cheltuieli de cazare şi masă prilejuite de organizarea în judeţul Argeş a Olimpiadei Naţionale Corale pentru elevii claselor IX-XII; proiect de hotărâre pentru aprobarea unui Studiu de Oportunitate şi pentru aprobarea concesionării unui teren în scopul extinderii unei construcţii existente; aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu locativ; aprobarea numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la U.A.T. Curtea de Argeş în anul 2019; proiect pentru aprobarea majorării unei taxe; aprobarea Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiei optime de gestiune a Serviciului de iluminat public, pentru aprobarea modalităţii de gestiune a serviviului, precum şi pentru aprobarea Caietului de sarcini al serviciului; proiect pentru modificarea anexei HCL nr. 31/2019 privind aprobarea trecerii în administrarea SPGC a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Curtea de Argeş; aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare stradală; aprobarea externalizării activităţii de pază la SPGC şi pentru aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii pentru anul 2019; proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. AQUATERM AG 98 S.A. pentru anul 2019; idem pentru S.C. Salubritate Publică Urbană S.R.L., pentru anul în curs; diverse.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It